Bratislava, Ružinov dostane novou zastávku vlaků a přestupní uzel

V Bratislavě se již dlouhodobě říká, že budoucností veřejné dopravy ve městě je kolejová doprava – kombinace tramvají a vlaků. Zatímco tramvaje trpí nedostatečnou a zastaralou síť, v případě železnic chybí zejména železniční zastávky ve frekventovaných lokalitách. Změnit to mají projekty Terminálů osobní integrované přepravy (TIOP), jeden z nich se připravuje v Ružinově.

Reklamy

Jak uvádí portál o veřejné dopravě iMHD.sk, na začátku července byla Železnice Slovenské republiky vyhlášena veřejná soutěž na pořízení zhotovitele projektové dokumentace pro TIOP Ružinov, který má vzniknout v sousedství konečné autobusů na Súhvezdná. Půjde o první ze čtyř terminálů, které by měly v Bratislavě v nejbližší době vzniknout.

TIOP Ružinov. smyčka autobusu linky 39 a plánovaný přestupní bod na vlaky
TIOP Ružinov. smyčka autobusu linky 39 a plánovaný přestupní bod na vlaky

Dopravní portál připomíná, že ŽSR už na začátku roku 2019 vyhlásili soutěž na vypracování dokumentace pro stavební povolení k terminálům ve Vrakuňa a Ružinově, pro nedostatek uchazečů však byla soutěž zrušena. O nové soutěži rozhodli také změny v projektu, podle kterých se vybudují nové výhybky mezi jednokolejnou tratí směřující do Komárna a dvoukolejných tratí směřující do uns, což znamená, že mezi stanicí Nové Město a Ružinov budou moci vlaky do Komárna jezdit dvoukolejně.

Tyto změny si vyžádaly i úpravu charakteru zastávky. ŽSR požadují vybudování jednoho ostrovního nástupiště – tedy umístěného mezi obnovenými kolejemi – a jednoho krajního (od ulice  Vrakuňské cesty) v délce minimálně 200 metrů, přičemž obě budou mít zajištěny mimoúrovňových přístup z obou stran.

V praxi to znamená, že konečně bude možné překonat trať bez jejího procházení, což zlepší bezpečnost lidí, směřujících ze sídliště k obchodním a kancelářským centrům kolem Galvaniho ulice. Vybudovat by měl podchod mezi autobusovou zastávkou Súhvezdná, TIOPom a Galvaniho, přičemž instalovány zde budou odchodové tabule MHD. Přístup na vlakovou zastávku má být řešen prioritně rampami, pokud to však nebude možné, nainstalovat se mají tři výtahy.

Objednatel rovněž uvádí, že nástupiště musí umožňovat přístup kolem a obsahovat přístřešek ideálně ze železobetonových prefabrikátů s minimálně třemi místy k sezení. Jeho podoba by měla být pokud možno v souladu s již uskutečněnými přístřešky na trati Bratislava – Nové Mesto až Dunajská Streda. K mobiliáře budou patřit nové orientační tabule, koše, informační vitríny, boxy na posypový materiál a dodatečné lavičky. Na zastávce bude k dispozici i wifi.

V této chvíli se tak ještě nelze vyjádřit k designové úrovni zastávky a okolního veřejného prostoru, ačkoli ŽSR už k tomuto tématu vedlo se zástupci města jednání. Realizace jen čistě inženýrského řešení by každopádně byla promarněná příležitosti, jak vybudovat reprezentativní dopravní uzel, který by se mohl příznivě odrazit na atraktivitě veřejné dopravy.

Uchazeči o zhotovení projektové dokumentace mají čas předložit nabídku do 17. srpna. Úspěšný uchazeč vypracuje dokumentaci pro územní rozhodnutí i dokumentaci pro stavební povolení, protože změny vyžadují nové územní řízení. ŽSR každopádně předpokládá ukončení realizace do konce roku 2023. Projekt je financován z eurofondů, Operačního fondu Integrovaná infrastruktura.

TIOP Ružinov, bez ohledu na to, jak bude vypadat, bude nepochybně pozitivním příspěvkem pro zlepšení mobility v rámci Bratislavy. Železniční zastávka bude místem, kde se budou prolínat tři typy veřejné dopravy – vlaky, autobusy a tramvaje, protože se v dohledné době očekává přesun tramvajového obratiště z Astronomické na Souhvězdí tak, aby byl zajištěn co nejlepší přestup. Obyvatelé této části Ružinově získají rychlý způsob, jak se dostat do Nového Města i na hlavní stanici.

Zahuštění sítě TIOPov vyvolává velkou naději, že se dnes několik nedostatečně obsluhovány lokality stanou výrazně dostupnějšími. Původně se uvažovalo o sedmi terminálech, loni zveřejněná Studie železničního uzlu Bratislava však doporučila vybudování TIOP pouze v Ružinově, ve Vrakuňa, v Lamačské bráně (Bory) a na Železné studánce, alternativně patronce. Prvním dokončeným by měl být terminál ve Vrakuňi, a to už na konci roku 2022.

Dopravní portál iMHD.sk připomíná, že do budoucna jsou otevřené i otázky umístění terminálů na lokalitách uns, Ekonomická univerzita, Petržalka-centrum, Janíkův dvůr a Farské louky, z nichž nejreálnější je vznik zastávky na prvním jmenovaném místě (Ústřední nákladná stanice). Úspěch dalších souvisí od příštího developmentu v jejich okolí, který může udělat výstavbu terminálů daleko ekonomičtější.

Výrazný development otevírá i debaty o vybudování jiné zastávky, která nebyla v rámci studie železničního uzlu zvažovaná. Přítomnost železniční smyčky, směřující do Zimního přístavu, jejíž vlečka však zasahuje prakticky až do multifunkčního komplexu Eurovea, a související výstavby jeho pokračování, kde bude také první bratislavský mrakodrap, vede více k myšlence, že by zastávka mohla vzniknout i na nábřeží.

Jak uvádí Deník N, ŽSR se už s Magistrátem dohodl na přezkoumání možnosti, zda by se sem dali dovést osobní vlaky. Samozřejmým předpokladem by bylo vybudování zastávky a související infrastruktury, otázka jeho přesného umístění je nyní ale předčasná – o tématu se údajně ještě ani jen nediskutovalo s vlastníkem okolních pozemků, společností Slovenská plavba a přístavy. Ve hře je poloha při Skladě č. 7 i na nároží Košické a přístavních, kde se již připravuje development na místě Ryby ze strany HB Reavis.

Případná studie by měla nepochybně vyhodnotit, zda půjde o prospěšný krok a nepovede jen k rozbití dopravy do více směrů, protože by šlo v podstatě o vznik hlavové stanice a nikoli průchozí, která se dnes považuje za vhodnější alternativu. Dopravní plánování třeba totiž dělat koncepčně a ne ad-hoc do něj přidávat prvky, které mohou v konečném důsledku narušit jeho výkonnost tím, že se oslabí jiné směry a zhorší návaznosti.

Každopádně se zdá, že železnicím v Bratislavě začíná pomalu svítat na lepší časy. Stávající infrastruktura, ačkoli také už velmi zastaralá, představuje obrovský potenciál, jak odlehčit silniční komunikace a celkově zlepšit situaci v metropoli. Ambiciózní plány se však musí přetavit do reality v podobě velkého počtu dobře připravených a kvalitně zhotovených projektů, které přesvědčí lidi, že využívání veřejné dopravy může být daleko výhodnější, než používání osobního automobilu.

Hlavní město Bratislava má účast v pracovní skupině, která se tomuto projektu věnuje. Aktuálně ŽSR zajošťují projektanta,” reagovala Katarína Rajčanová, mluvčí Magistrátu Bratislava. Na margo prodloužení tramvajové trati do roku 2023 říká, že prodloužení “… bude záviset na několika faktorech a vzhledem i na komplikovanost procesů v případě tramvaje na Pribinově je těžké potvrdit tento odhad. Hlavní město vynakládá maximální úsilí, aby se zprovoznění prodloužené tratě spojilo s otevřením předmětného TIOPu. ”

Adrian Gubčo, YIM Ba

Admin
Author: Admin