Baden-Württemberg: Jak nalákat cestující zpět do MHD? S jakoukoli roční jízdenkou celé léto křížem krážem

Baden-Württemberg: Celokrajový dopravní systém VVS připravil na letošní léto extra poděkování pro věrné cestující – s jakoukoli celoroční jízdenkou mohou cestovat od 30. června do 13. října po celé síti bez nutnosti dokoupit si jízdné do zón, které nemá v ročním předplatném.

Reklamy

VVS představilo v průběhu června akci Sommer-Hit 2020. Jedná se o poděkování ze strany celosíťového integrárora dopravy v Baden-Württembersku pro cestující, kteří i přes koronavirovou krizi nezanevřeli na MHD a i přes to ji nadále využívali, předplatili si roční jízdné nebo svou roční jízdenku nepřišli vrátit kvůli obavám. Poděkování je nabízeno formou bonusu pro cestující s ročním předplatným – po celé léto, tj. od 30. června do 13. října, mohou cestovat po celé síti VVS, i když jejich jízdenka platí kupříkladu pouze po Stuttgartu. Tento bonus se týká jak vlaků IRE, RE, RB, S-Bahnu a Stadtbahnu, tak i tramvají a městských i linkových autobusů.

Tato forma poděkování je zvolena velmi chytře, neboť stálí cestující jsou potěšeni z bonusu, noví cestující o bonus také nepřijdou, tudíž se tímto může zvýšit zájem o cestování MHD a také má toto rozhodnutí pozitivní vliv na turismus, neboť obyvatelům Baden-Württemberska se vyplatí si udělat výlet MHD. Vydat se mohou na Heidebergský zámek, do chrámu Ulmer Münster, smočit se v Bodensee nebo se kochat krásou Nürtingenu, Aichu, Kirchheimu a dalších větších měst v okolí Stuttgartu.

Transport Minutes a VVS.de (upraveno)
fotografie převzaty z vvs.de

Admin
Author: Admin

Discover more from Transport Minutes

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading