Kalifornie přístav, foto Shutterstock

Kalifornie přístav, foto Shutterstock

ABS má podporovat California Air Resources Board (CARB) s implementací nových požadavků na snížení emisí z přístavních plavidel.

Reklamy

Nově pozměněné nařízení o komerčních přístavních plavidlech státu Kalifornie vyžaduje, aby většina přístavních plavidel splňovala výkonnostní normy odpovídající motoru s nižšími emisemi Tier 4 a filtru pevných částic a některé kategorie plavidel musí přejít na nulové emise nebo pokročilé technologie. Pozměněné nařízení vstoupilo v platnost 1. ledna 2023. ABS bude poskytovat technickou podporu CARB, vyhodnocovat proveditelnost plavidla pro úpravu nových požadavků, konzultovat problémy s designem plavidla a vyhodnocovat žádosti o způsobilost prodloužení shody. ABS Global Sustainability Center v Houstonu vede tento víceletý projekt, který bude ukončen v březnu 2025.

„ABS spolupracuje s plavidly po celém světě, podporuje vlastníky a provozovatele, aby přizpůsobili aktiva tak, aby vyhovovala vyvíjejícím se regulačním požadavkům na udržitelnost, a vyvinula hluboké odborné znalosti. Jsme hrdí na to, že můžeme využít tento poznatek k podpoře CARB při implementaci nových požadavků a snížení emisí plavidel,“ řekl Georgios Plevrakis, viceprezident ABS, Global Sustainability.

redakce
Author: redakce

Jsme lidi co jsou posedlí Rakouskem a Německem a chtějí o něm psát a prezentovat ho ve velkém

Discover more from Transport Minutes

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading