45 stanic metra v Praze bezbariérových

Dopravní podnik Prahy dokončil modernizaci stanice metra Opatov na lince C a dnes ji uvedl do plného provozu. Cestující ocení kaskádu výtahů od nástupiště až k autobusovým zastávkám na východní straně Chilské ulice. Opatov je již 45. plně bezbariérovou stanicí pražského metra a současně první stanicí, jejíž nástupiště a vestibul jsou osvětleny pouze pomocí energeticky úsporné LED technologie.
S modernizací stanice stanice Opatov začal dopravní podnik začátkem loňského prosince, práce probíhaly za plného provozu metra.
Stanice Opatov má nové podhledy, rozvody a kabely, kabelové vedení, novou vzduchotechniku, hydroizolaci stropní desky a LED osvětlení. Byla také provedena sanace průsaků, opravili a vyčistili obklady stěn a dlažby, vyměnili řídící systém osvětlení, vybudovali nové napojení informačního systému a dvojici výtahů, nainstalovali akustické majáčky pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace a v neposlední řadě také novou navigaci včetně číslování jednotlivých výstupů z vestibulu.
Foto : DPP
Admin
Author: Admin