100 dní generálního řiditele Švýcarských drah

Vincent Ducrot je generálním ředitelem SBB CFF FFS již 100 dní. Jeho inaugurace spadla uprostřed krize v corona viru. Díky závazku zaměstnanců se to zatím podařilo dobře. Ale SBB musí očekávat ztrátu v trojmístném čísle a radě milionů. Finance společnosti budou v blízké budoucnosti zaměřením, kdy toto bude první má práce. Zároveň nový generální ředitel plánuje budoucnost. Železniční systém musí být robustnější a stabilnější. Hlavní byznys by měl být stabilizován a posílen pro zákazníky. Nápadně zvýšené investice do vozového parku jsou nutností.

Reklamy

Spolehlivost FV-Dosto a Giruna je pozitivní. FV-Dosto se stále častěji používá jako IC1. SBB dnes ročně investuje 1 miliardu franků do nových vlaků a do udržení stávajícího vozového parku. V budoucnu to bude 1,3 miliard franků. Nový generální ředitel chce zvýšit stávající vozový park a zvýšit údržbu.

Jízdní řády v letech 2022 až 2025 budou podrobeny kontrole robustnosti odborníky na interní i externí jízdní řády. Jakákoli opatření budou koordinována s federální vládou a kantony. Cílem je mnohem stabilnější cestovní mapa s vylepšenou dochvilností. V srdci vlakové dochvilnosti a spojů co dělá Švýcarsko Švýcarskem a pojmem, který se musí udržet a zlepšit.

Situace se strojvedoucími vlaků zůstává přes léto velmi napjatá. Na podzim bude na školení 340 strojvedoucích, respektive 10 procent všech pracovníků, kteří mají oprávnění řídit vlaky. V budoucnu budou strojvedoucí vlaků vyškoleni a pružnější pro více tras a typů vozidel. V průběhu příštího roku bude mít SBB opět díky školení a zadání dálkových dopravních tratí opět dostatek řidičů vlaků. Pro další profesní skupiny probíhají také vzdělávací kurzy (např. personál na částečný úvazek) nebo iniciativy pro kariéru (např. IT). Cílem je více nabídnout pružnost společnosti při jakékoliv události, aby se neopakovalo to co za doby koronaviru a jeho krize, kdy jsme nebyli chvíli schopni vypravit všechny vlaky za co se celému národu hluboce omlouván, konstatoval Vincent Ducrot.

Jeden z našich cílů bude ten, aby jsme dokázali rychlou dopravu cestujících a turistů do Švycarska a nepotřeboval k tomu nutně auto, nebo letadlo. Přímo bych chtěl, aby jsme měli nové rychlé vlaky, které nás spojí s Paříží, Berlínem, ale i Vídní či Prahou. Zvláště pak do Itálie a Česka se musí zlepšit dopravní spojení upozornil.

Foto SBB/Gian Vaitl

Admin
Author: Admin