Jak moc jezdili dochvilně vlaky v sousedních státech? Počítá se pouze u zpoždění 5 a více minut při dojetí do cílové stanice. Německé státní dráhy DB navíc uvádí zpoždění do 15 minut, co zohledňují do statistika zpoždění vlaků.

Reklamy

 

202120222023
  8 9 10 11 12
ČD 88,9% 91%
Regiojet 89,3% 90,6%
Leo Express 85% 87%
Deutsche Bahn 76,7% 75,5%
DB Regio 87,6% 89%
ÖBB 87,8% 88,1%
WestBahn 87,2% 87,6%
PKP IC 87,6%
měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ČD 89,6% 91,4% 90,4% 92,3% 87,8% 85% 89,7% 86,4% 89,6% 90,4% 90,3% 91,4%
Regiojet 91,3% 91,8% 88,6% 91,3% 86,4% 83,7% 85% 87,9% 90,2% 90% 91,4% 92,3%
Leo Express 88,4% 90,4% 85,8% 90,4% 89,2% 88% 88,4% 87% 88,9% 91,1% 90,7% 92,6%
Deutsche Bahn 76% 89% 81% 82,4% 84,3% 62,4% 59,9% 60,1% 62,8% 63,2% 61,1% 61,3% 
DB Regio 87,1% 90,3% 88,3% 84,3% 83,9% 91,6% 89,6% 89,5% 91,4% 90,6% 90,3% 90,7%
Flix Train 90,1% 89,7% 81,6% 83,4%
ÖBB 83,4% 95,4% 85,3% 82,4% 91,4% 87,2% 91,4% 94,6% 95,8% 93,4% 94,1% 93,4%
WestBahn 88,1% 93,1% 89,6% 93,5% 90,6% 89,3% 91,6% 94,3% 96,1% 95,4% 93,7% 93,8%
PKP IC 78,6% 87,6% 78,6% 86,4% 88,2% ?? ?? ?? 86,1% 87,4% 85,9% 89,7%
ZSSK ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? 91,1% 89,3% 87,6% 86,4% 90,7%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ČD 91,6% ?? ?? 92,1% 89,7%
Regiojet 90,4% ?? ?? 92,3% 93,6%
Leo Express 93,5% ?? ?? 93,4% 92,4%
Deutsche Bahn 73,2% 70,7% 68,4% 70,3% 65,5% 63,5% 64,1% 63,4% 58,4% 58,6% 52% 58,6%
DB Regio 92,8% 92,6% 92,6% 93,3% 92,5% 90,9% 91,1% 91,5% 90% 89,4% 85,5% 89,2%
Flix Train 86,9% 85,7% 89,7% 90,1% 83,4% 85,6% 86,4% 87% 87,3% 84,6% 91,1% 91%
ÖBB 94,7% 94% 95,1% 94,9% 93,8% 91% 89,6% 87,3% 89,7% 92,1% 90% 92,4%
WestBahn 93,9% 91,8% 92,3% 93,1% 91,9%
PKP IC 90,1% 91,6% 92,1% 92,4% 90,1%
ZSSK 91,1% 90,4% 92,6% 91,4% 89,4%

?? – Dopravce odmítnul neposkytnout statistiku dochvilnosti svých vlaků.

Jak se počítá dochvilnost vlaků? Zpoždění vlak u do 5 minut, je jako kdyby dojel včas. Nad 5 minut = vlak je zpožděný a je počítán do celkové statistiky zpožděných vlaků. Celkový počet vlaků vypravených vlaků – počet vlaků, které dojeli pozdě = procenta zpoždění vlaků.

Roční dochvilnost dopravců

2020 2021 2022 2023
ČD 95,4% 92,1% 89,5%
Regiojet 83,4% 89,4% 89,2%
Leo Express 85% 88% 89,2%
Deutsche Bahn 74,6% 75,2% 70,3%
DB Regio 87,6% 90,3% 89%
Flix Train 86,2%
ÖBB 96,7% 97,9% 90,7%
WESTBahn 87,6% 89% 92,4%
PKP IC 84% 87,3%
ZSSK 89%

 

  • údaje jsou zpracovány na základě podkladů poskytnutých dopravci.