Zóna Nové Nivy exceluje a Slovensko má nový unikát

Bratislava, Slovensko: Zóna Nové Nivy obhájila své kvality v mezinárodním měřítku. Získala jedinečný certifikát BREEAM Communities International na úrovni Excellent.

Reklamy

Certifikát BREEAM Communities je přísná schéma hodnocení pozitivního vlivu developmentu na bezprostřední okolí, ve kterém vzniká, s důrazem na jeho udržitelnost. Zóna Nové Nivy před třemi lety splnila náročné podmínky pro registraci do posuzování díky své unikátnosti a samotnému konceptu.

Vedle klasické certifikaci BREEAM, který posuzuje pouze jednu budovu, se standard BREEAM Communities International zaměřuje na soubor projektů na jednom koherentním území a sleduje jejich environmentální a společenský dopad na bezprostřední okolí. Na celý projekt v daném území se dívá komplexně z více úhlů a zvlášť hodnotí čtyři klíčové oblasti – společenské a ekonomické aspekty, bydlení či občanskou vybavenost, využívání energie a přírodních zdrojů a infrastrukturu.

Projektů s BREEAM Communities Excellent je na světě zatím jen 13, z toho 11 ve velké Británii. Zradili jsme se tak do společnosti pár projektů na světě, které vyhovují přísným normám certifikace. V okolních zemích má tento certifikát pouze jeden projekt v Polsku – Forest, Varšava, a v procesu posuzování je projekt Agora, Budapešť, oba také z dílny HB Reavis. Nové Nivy jsou zatím jediné, které splnily podmínky kategorie Excellent. Seznam již certifikovaných projektů v BREEAM Communities je dostupný na www.greenbooklive.com

Nové Nivy – nové moderní a ekologické centrum

Nové Nivy, to je kromě Stanice Nivy s částí ulice Mlynské nivy i Nivy Tower, komplex Twin City, ale i naplánované projekty na rohu ulic Mlynské nivy – Košická, Nové Apollo zda příští projekt na místě dnešní dočasné autobusového nádraží.

Pod taktovkou jednoho z největších developerů v Evropě roste v bývalé a dlouhodobě opomíjené industriální zóny nové městské centrum. Díky promyšlené strategii, která se soustředí na element ekologie a komunit, vzniká zcela nový ekosystém, jehož kvalitu potvrzují i ​​mezinárodní certifikace, jakou je například i BREEAM Communities International.

Společenská odpovědnost

Bezbariérovost, ohleduplnost vůči znevýhodněným lidem, snaha o vyvážené podmínky, celková vybavenost území, kterou development přináší, dostupnost zeleně a veřejných prostor či respektování daného charakteru a kontextu území. Všechny tyto aspekty přísně posuzuje BREEAM Communities v rámci celé zóny Nové Nivy.

Komunita

Jelikož čtvrt vytvářejí především lidé, certifikace se dívá na zapojení komunit do dění dané zóny. Pravidelné informování obyvatel, sousedské setkání, řešení situací, které vznikají během výstavby, či různé společenské aktivity jsou pro fungování kvalitní zóny klíčové. Proto je důležité věnovat jim zvláštní pozornost a zahrnovat ji pravidelně do plánů celé zóny.

Udržitelnost a ekologie

Ta se dá dosáhnout jednak recyklací, ale i využíváním obnovitelných zdrojů či snižováním emisí. HB Reavis se na Nových Nivách snaží recyklovat všechno, co se dá – od betonu až po železo a hliník. V rámci dlouhodobé udržitelnosti používá při svých projektech fotovoltaické panely, zachycuje a využívá dešťovou vodu a instaluje chladicí trámy, které jsou energeticky efektivní a nenáročné, v okolí nových projektů vysazuje množství nové zeleně, která má pozitivní vliv na mikroklima okolí. Díky vypracované strategii od ekologů, dendrologie a dalších odborníků tak vytváří prostředí pro všechny složky zdravé fauny a flóry v území, včetně včel a hmyzu.

Doprava a infrastruktura

Podpora hromadné dopravy je důležitá, ať už jde o rekonstrukce silnic nebo budování zastávek MHD. V prostředí zóny Nové Nivy tak mluvíme nejen o vlastním bikesharingu, ale zejména také o rekonstrukci ulice Mlynské nivy, kde se oproti původně požadovanému novému asfaltovému koberci HB Reavis vybral cestou komplexní rekonstrukce s vybudováním bezpečného dopravního uzlu pro Bratislavu. Kvalitní infrastrukturu zde budou mít chodci, cyklisté, řidiči i MHD či příměstská a mezinárodní autobusová doprava. Dostatek parkovacích kapacit, zda podzemní autobusové nádraží a první podzemní kruhový přejezd pomohou stáhnout dopravu z ulice, aby měli chodci a cyklisté více prostoru.

Pokud chcete vědět více, navštivte Ruku na to sousedé, na které jsou jednotlivé oblasti certifikace BREEAM Communities International zpracované ve větším detailu.

TZ HB Reavis

Admin
Author: Admin

Discover more from Transport Minutes

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading