lokomotivy řad 362 a 242 na hlavním nádraží v Brně

Změny v jízdních řádech od prosince na železnici v Jihomoravském kraji přehledně

Trať 240 Brno – Zastávka u Brna (– Náměšť n. O.), linka S4

Jízdní řád beze změn. V období od května do prosince je předpokládána výluka za účelem celkové rekonstrukce, elektrizace a dobudování druhé koleje v úseku Střelice – Zastávka u Brna. Konkrétní výluková opatření se připravují.

Reklamy

Trať 246 Břeclav – Znojmo, linka S8

Osobní vlak ze Znojma v 18:56 do Břeclavi (Os 4529) pojede nově v pracovní dny přibližně o 15 minut později (jako Os 4531) a zajistí přípoj od spěšného vlaku z Jihlavy (Sp 1933, příj. Znojmo 19:05).

Sezónní osobní vlaky z Břeclavi do Mikulova v 10:20 a zpět z Mikulova v 10:50 pojedou nově i v neděli. Stávající osobní vlak ve 22:30 ze Znojma do Hrušovan nad Jevišovkou (Os 4563) pojede nově již ve 21:06 (Os 4561 tak nově pojede denně) a doplní tak chybějící večerní spojení tímto směrem. O sobotách pojede nový vlak Znojmo 23:06 – Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov 23:33 (Os 4563).

Trať 248 Znojmo – státní hranice – Retz – Wien, linka S82

Provoz na trati bude bez podstatných změn.

Tratě 250, 251 Žďár nad Sázavou – Tišnov – Brno – Židlochovice / Hustopeče u Brna, linka S3 a trať 252 (Brno –) Šakvice – Břeclav (– Kúty / Wien), linka S51

V pracovní dny po poledni bude na základě připomínek cestujících využitím volné posilové elektrické jednotky Moravia zaveden nový pár vlaků Hustopeče u Brna 12:31 – Hrušovany u Brna 12:55 (Os 4680) / Hrušovany u Brna 13:02 – Hustopeče u Brna 13:22 (Os 4681). V Hrušovanech u Brna bude zajištěn přestup na vlaky z / do Brna hl.n.

V neděli v ranních hodinách bude na žádost objednatele z důvodu nízkého využití mírně omezeno spojení mezi Brnem a Tišnovem. Nepojedou stávající vlaky z Brna hl.n. v 5:23, 6:23 a 7:23, opačným směrem nepojedou vlaky z Tišnova v 5:59 a 6:57.

Ve večerních hodinách nepojede vlak z Tišnova do Brna v 19:59. Osobní vlak s odjezdem ve 22:05 z Hustopečí u Brna nově zastaví v Brně-Horních Heršpicích, kde vznikne možnost přestupu na poslední přípoje směrem do Moravských Bránic a Zastávky u Brna.

V souvislosti s návratem nočních spojů Berlín – Budapešť na trasu přes Brno hl.n. budou zrušeny spěšné vlaky Břeclav 23:11 (resp. 23:20) – Brno 23:51, které od pátku do neděle zajišťovaly přípoj od nočních spojů do Brna. Opačným směrem nepojede pondělní spěšný vlak Brno 4:10 – Břeclav 4:46. Náhradou bude večerní osobní vlak Břeclav 22:41 – Vranovice 23:12 (Os 14624) v pátky a soboty nově prodloužen až do Brna hl.n. (příj. ve 23:38). Opačným směrem bude vlak Vranovice 4:50 – Břeclav 5:20 (Os 14601) veden o sobotách a nedělích již z Brna hl.n. (odj. 4:20). Dále bude o sobotách a nedělích zaveden nový spěšný vlak Břeclav 5:42 – Brno 6:22, doplňující takt rychlíkové linky R13.

V období od března do září se předpokládá z důvodu výluky úplné uzavření úseku Vlkov u Tišnova – Křižanov, vlaky budou nahrazeny autobusy a vedení vlakových spojů upraveno podle výlukového jízdního řádu. Ve 2. polovině roku pak navíc započnou práce na rekonstrukci železniční stanice Brno-Královo Pole a traťového úseku do Kuřimi.

úsek Břeclav – Kúty:

Tento úsek je bez regionální dopravy. V úseku Lanžhot – Kúty pokračuje výluka traťové koleje.

úsek Břeclav – Wien:

Regionální vlaky v tomto úseku pojedou bez podstatných změn.

Trať 255 Zaječí – Hodonín, linka S52

Víkendové vlaky vedené v celé trase Zaječí – Hodonín budou mít o několik minut upravené časy odjezdů tak, aby bylo možno v Hodoníně navázat vzájemné přípoje s vlaky z / do Veselí nad Moravou. Na trati zůstává provozní koncept požadovaný objednatelem z června 2023, kdy v pracovní dny jezdí osobní vlaky pouze v úseku Zaječí – Kobylí na Moravě převážně v hodinovém taktu, o víkendech jsou pak spoje vedeny každé dvě hodiny až do Čejče, resp. do Hodonína (celoročně 3 páry vlaků, v období září – listopad jsou přidány další spoje).

Trať 260 Letovice – Brno – Křenovice horní nádraží, linka S2

Na této trati obecně dochází zejména k minutovým posunům tras v souvislosti s vedením dálkových vlaků a provedenými úpravami infrastruktury. Drobné změny jízdního řádu (nově zaváděné a rušené vlaky) pak vyplývají zejména ze snahy Jihomoravského kraje zefektivnit oběhy elektrických jednotek Moravia v návaznosti na využití konkrétních spojů cestujícími.

V neděli v ranních hodinách bude na žádost objednatele z důvodu nízkého využití mírně omezeno spojení mezi Brnem a Skalicí nad Svitavou. Nepojedou stávající vlaky z Brna v 5:28 a 6:29, opačným směrem nepojedou vlaky ze Skalice u Brna v 5:41 a z Rájce-Jestřebí v 6:50. Víkendový vlak z Rájce-Jestřebí s odjezdem v 7:50 pojede naopak v neděli nově už ze Skalice nad Svitavou (odj. 7:42).

Ve večerních hodinách nepojedou osobní vlaky z Rájce-Jestřebí v 19:09 v pracovní dny a v 19:51 o víkendech. Naopak bude zaveden nový spoj Brno hl.n. 21:29 – Skalice nad Svitavou 22:17, který pojede v pracovní dny kromě letních a zimních prázdnin. Večerní spojení do Brna bude doplněno prodloužením stávajícího osobního vlaku Skalice nad Svitavou 22:12 – Brno 22:55 (jede v pracovní dny a soboty) již z Letovic (odj. 21:58, jede v pátky a soboty), páteční vlak Skalice nad Svitavou 23:10 – Brno 23:52 pak bude výchozí rovněž již z Letovic (odj. 22:58) a v úseku Skalice nad Svitavou – Brno pojede nově i v soboty.

V pátek pojede nový spěšný vlak Letovice 17:32 – Brno 18:13 (Sp 2059), v Letovicích bude přípoj od spěšného vlaku z Chocně.

V souvislosti s úpravami jízdního řádu v Pardubickém kraji pojede ranní osobní vlak Skalice nad Svitavou 4:42 – Letovice 4:53 (Os 4050) nově i  o sobotách, v Letovicích bude zajištěn přestup na návazný spoj směr Česká Třebová.

V období od června do září je očekávána výluka v úseku Brno hl.n. – Brno-Chrlice z důvodu rekonstrukce mostu. Vlaky budou nahrazeny autobusy podle výlukového jízdního řádu. Opatření se připravují.

Trať 262 Skalice nad Svitavou – Boskovice – Velké Opatovice, linka S21

Na této trati zůstává provozní koncept platný od června 2023. Osobní vlaky jezdí v základu jako přípoje od spěšných vlaků a rychlíků z Brna a opačně. V pracovní dny pojede nový vlak Skalice nad Svitavou 5:11 – Boskovice 5:18 (Os 14730).

Trať 330 Břeclav – Hodonín – Moravský Písek, linka S9 a R13

Stávající odpolední spěšné vlaky z Brna ve 13:36 a 15:36 přes Břeclav do Hodonína budou prodlouženy až do Starého Města u Uherského Hradiště (příjezd v 14:52 a 16:52), zpět do Brna odjedou v 15:04 a 17:04. Ve Starém Městě bude možnost přestupu na osobní vlaky do Uherského Hradiště a spěšné vlaky směr Olomouc.
Víkendové osobní vlaky Hodonín (5:08) – Břeclav (5:25) a Břeclav (5:35) – Hodonín (5:52) budou nově vedeny elektrickou jednotkou ř. 550 namísto motorového vozu. Dále bude o sobotách a nedělích zaveden nový osobní vlak Hodonín (6:08) – Břeclav (6:25).

Trať 340 Brno – Veselí nad Moravou, linky S6 a R56

Na této trati dochází pouze k ojedinělým minutovým posunům některých vlaků.

Trať 341 Staré Město u Uherského Hradiště – Uherské Hradiště (– Bojkovice – Vlárský průsmyk)

V odpolední špičce pracovních dnů budou zavedeny dva páry nových vlaků mezi Uherským Hradištěm a Starým Městem u Uh. Hradiště, které zajistí přípojné vazby k novým spěšným vlakům z / do Olomouce a z / do Hodonína, Břeclavi a Brna. Z Uherského Hradiště budou vyjíždět ve 14:51 a 16:51, zpět ze Starého Města pojedou v 15:03 a 17:03.

Trať 342 Moravský Písek – Bzenec, linka S61

Koncept provozu zůstává stejný, osobní vlaky zajišťují vzájemné přípoje mezi tratěmi 330 a 340. Osobní vlaky Moravský Písek (8:07) – Bzenec (8:13) a Bzenec (8:42) – Moravský Písek (8:48) pojedou nově i v neděli a svátky. Spoje ve 14:42 a 16:42 ze Bzence budou nově v pracovní dny vedeny o 7 minut dříve za účelem zajištění přestupu na nově zavedené spěšné vlaky do Starého Města u Uherského Hradiště. Večerní spoj ve 20:51 ze Bzence, resp. ve 21:00 z Moravského Písku, bude nově rozdělen na dva spoje. První pár vlaků pojede o 9 minut dříve (odj. 20:42, resp. 20:51), a zajistí dřívější přípoj od osobního vlaku z Přerova. Druhý pár vlaků pojede naopak o 14 minut později (odj. 21:01, resp. 21:14) a vytvoří novou přestupní vazbu od osobního vlaku z Břeclavi do Veselí nad Moravou.

Trať 343 Hodonín – Veselí nad M. – Vrbovce, linka S91

Osobní vlaky v úseku Veselí nad Moravou – Hodonín a zpět budou nově převážně o víkendech, kdy je to v důsledku dvouhodinového intervalu spojů možné, vedeny v alternativních trasách s odjezdem z Veselí nad Moravou dříve a z Hodonína později. Účelem této změny je navázání vzájemných přípojů v Hodoníně s vlaky tratě Zaječí – Hodonín a ve vybraných případech i s rychlíky linky R13 z / do Olomouce. Konkrétně se jedná o odjezdy z Veselí nad Moravou v 7:01 (denně kromě pracovních dnů o letních prázdninách), 9:01 (denně), 11:01, 13:01, 15:07, 17:04 a 19:04 (vše o víkendech), z Hodonína pojedou vlaky v časech 8:19 (o víkendech), 10:19 (denně), 14:19, 16:19 a 18:19 (vše o víkendech).

S využitím TZ ČD, Foto wikipedie

redakce
Author: redakce

Jsme lidi co jsou posedlí Rakouskem a Německem a chtějí o něm psát a prezentovat ho ve velkém

One Reply to “Změny v jízdních řádech od prosince na železnici v Jihomoravském kraji přehledně”

Comments are closed.