Změny parkování zavádí rezidentní parkování v Brně přivá další nespokojené

Pilotní projekt parkování přijet a zacouvat autem, tak aby jste měli zadek auta k ostrůvku v tomto případě parku má být novinkou pro řidiče i s ohledem na zdravotně postižené, aby se jim lépe nastupovalo a parkovalo auto. Hlavně jde o to, aby zdravotně postižení a jejich doprovod měl lepší přístup ke kufru auta a umístění potřebných věcí zdravotně postiženého do auta. Bohužel tento bohulibý nápad postrádá reálnost, díky práci městské policie a schopnostem řidičů pojmout všechny novinky, které produkuje odbor dopravy města Brna. Ve výsledku tak je, že vrak, který stojí na ulici už 3/4 roku a nikdo jej neřeší, ale parkování ostatních řidičů se řeší pokutami a odtahy aut, kde už nebylo jak parkovat auto nyní vyřeší systémový teror zvaný rezidentní parkování v Brně.

Reklamy
s vraky aut se nic nedělá, nikoho to netrápí si stěžují

Ještě nezačalo platit a už je většina míst volných, přitom jde hlavně o místní obyvatele okolo ulice Rybníček v městské části Královo Pole, kteří si stěžovali na nemožnost parkování a na jejich popud městská část přistoupila k rezidentnímu parkování. Pro zlepšení nálady vás bude čekat hledání parkovacího automatu, který v oblasti není.

Jsou tak ukázkou neochoty platit za parkování městu Brnu, ale zároveň chtějí parkovat svá auta, možná i účelově tak působit v jiných místech problémy ostatním, kde bydlí? Byli to právě oni, kteří schvalovali rezidentní parkování v okolo centra města a zvláště u Kapitána Jaroše, kde je řada institucí, divadlo, Policie, lékaři a hotely.

Nebo jenom chtěli jako všichni bezplatně parkovat svá auta? Bohužel stále více se ukazuje nekvalita celého systému, kdy je velké množství majitelů aut v nájemních bytech bez práva trvalého bydliště s hrozbou výpovědi z nájmu, co má stále větší množství osob v nájemních smlouvách. přesto město Brno tvrdí, že jde porušovat zákony a nutí své obyvatele i studenty, aby zde měli trvalý pobyt, pokud chtějí parkovat své auto v místě bydliště. Přibližně 1/8 dojíždějících je auty z oblastí mimo své trvalé bydliště v Brně. Ti tak mají platit za každou hodinu parkování, ale první hodinu mají bezplatně.

Jste spokojeni s rezidentním parkováním v Brně?

Na tuto otázku odpovědělo 2146 dotázaných v rámci centra města a přilehlých městských částí ke středu města. Spokojeno je jenom 349 dotázaných. 1797 dotázaných rezolutně je nespokojeno a nebo by nejraději celý systém ihned zrušil. Případně spílá radnímu Mandátovi, který je dle nich odpovědný za stále horší jednání města Brna ke svým obyvatelům. Bohužel, stále větší množství obyvatel si stěžuje na odbor dopravy města Brna a to konkrétně na Radku Matuszkovou, která je dle nich odpovědná za toto jednání a jejich problémy.

Jednomu z takových napsala, je to kompromis mezi vším co jde a tím co jsem uměla. Vy jste nás napadal, kritizoval a urážel, že tomuto nerozumíme, proto jsme vás zablokovali, když se vám to nelíbí, tak se s námi suďte.

Právě ona a tiskový odbor MMB tvrdí, že je vše v naprostém pořádku a všichni si tento systém chválí. Opak je však pravdou. Kritici systému jsou označování za nepřátele lidu a blokování na FB profilu k rezidentnímu parkování. Prý pokud něco napíši vulgárně, nebo si dovolí systém kritizovat, tak se blokují. S nařčením od odboru dopravy paní Matuszkové se tak ocitlo zatím 35 Brňanů, kteří však systém kritizovali a chtěli nějaké změny, nejčastěji šlo o osoby, které o někoho pečovali, nebo podnikatelé, kterým město Brno upřelo právo na informace, dle pana radního Petra Kratochvíla, on o ničem takovém neví a určitě to nebylo myšleno zle a pokud se už tak stalo, pak je to nedopatřením. Sám přitom na svém profilu má blokované ty stejné osoby, které jsou blokovány na profilu rezidentní parkování v Brně. Určitě, ale nehodlá ani on, natož někdo jiný řešit připomínky těch obyvatel, kteří systém kritizují. Bez ohledu na názor pak hodlá dále prosazovat, aby se zavedlo v celém městě rezidentní parkování. Dle něj je systém kompromisem a nevidí v něm žádné chyby, ani důvod, proč se z města chce odstěhovat stále větší množství obyvatel do okolních satelitů.

Admin
Author: Admin

Discover more from Transport Minutes

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading