Výstražná stávka řidičů MHD na Slovensku

Bratislava, Košice: Výstražná stávka řidičů MHD v Košicích i Bratislavě, která se bude konat v pondělí 12. dubna ráno od 8:00 hod. do 9:00 hod. Stávku ohlásili odbory DPMK a DPB, s cílem upozornit státní orgány na nezbytnost poskytnutí finanční pomoci od státu provozovatelem MHD v důsledku výpadků příjmů vyvolaném pandemií Covid-19.
Výpadek tržeb z důvodu pandemie, který trvá nepřetržitě již více než rok – od března 2020, se vyšplhal již na 25 milionů eur. Bez možnosti čerpat finanční pomoc ze státních schémat první pomoci hrozí i hromadné propouštění. Z toho důvodu prohlásili všechny odbory DPB výstražný stávku na pondělí 12. dubna. Mezi 8:00 hod. a 9:00 hod. ráno nebudou jezdit spoje MHD, s výjimkou těch řidičů, kteří se do stávky nebudou chtít zapojit, protože výstražná stávka je dobrovolná. Účastníci stávky nebudou bránit těm kolegům, kteří se nechtějí zapojit do stávky, aby řádně jezdily. Ve snaze zachovat alespoň minimální obsluhu největších nemocnic – budou v Bratislavě linky 9 (Nemocnice Ružinov), 32 (zdravotnická zařízení na Kramároch) a 98 (Nemocnice Antolská) jezdit i během stávky.

Reklamy

Cestující se nestanou “rukojmími”

Pokud bude spoj MHD obsluhovat trasu linky v době výstražného stávky, řidič vozidlo neodstaví uprostřed jízdy, ale obslouží všechny zastávky na trase dané linky až po konečnou. V době od 8:00 hod. do 9:00 hod. však vozidla těch řidičů, kteří se zapojí do výstražného stávky, z nástupních zastávek nevyjdou na svou trasu. Vozidla MHD by tak neměly blokovat silniční komunikace. Doporučujeme cestujícím, aby si naplánovali své cesty tak, aby se v pondělí ráno v době od 8:00 hod. do 9:00 hod. nespoléhali na MHD. Po 09:00 hod. se postupně obnoví provoz MHD v Bratislavě.

Nadále probíhají jednání s Vládou SK a představitelé podniku ještě budou během víkendu jednat se zástupci zaměstnanců o zjemnění podoby výstražného stávky. O případných změnách budeme informovat.

Racionalizační a úsporná opatření, která v DPB proběhly, nestačí na vykrytí výpadku tržeb i přesto, že se v DPB v roce 2020 snížily náklady o 9 milionů eur. Odborové organizace se snaží chránit pracovní místa, protože bez pomoci od státu je pravděpodobné zhoršování kvality MHD a tím i redukování pracovních míst řidičů i obslužného personálu. DPB je 29. největší zaměstnavatel na Slovensku, pracuje v něm více než 2800 lidí v nepřetržitém provozu. Vypravuje 100 pravidelných denních či nočních linek, pečuje o 900 dopravních prostředků a denně přepraví 300 000 obyvatel a návštěvníků Bratislavy.

Dopravní firmy na celém Slovensku, které zajišťují MHD v 54 městech, mohou čerpat První pomoc od státu za výpadek tržeb z jízdného, ​​kromě 4 dopravních podniků (včetně DPB), ve kterých pracuje spolu 5000 lidí.

Admin
Author: Admin

Discover more from Transport Minutes

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading