VMO Rokytova a Tomkovo náměstí zná stavitele

Ředitelství Silnic a Dálnic obdrželo 3 nabídky uchazečů na realizaci stavby “I/42 Brno VMO Tomkovo náměstí a I/42 Brno VMO Rokytova”. Nejvýhodnější nabídku podalo sdr. FIRESTA-Fišer, rekonstrukce,stavby a.s.; OHL ŽS a.s.; Metrostav DIZ s.r.o. za 2 356 mil.Kč. Stavba má pravomocná SP na hlavní trasu.
V tomto roce se tak dočkají obyvatelé Brna a řidiči aut zahájení stavby VMO Tomkova náměstí a Rokytova, který by měl být hotov v roce 2024. Jde o stavbu VMO Brna, která má odlehčit v současné době přetížené Gajdošové a Svatoplukové, kde téměř celý den se stojí v kolonách aut. 
Admin
Author: Admin

Discover more from Transport Minutes

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading