1 thought on “Ve Vlachovicích v místní části Vrbětice probíhá oprava silnice II. třídy, pozor ve špičkách

Comments are closed.

Discover more from Transport Minutes

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading