V Přerově modernizují semafory na křižovatkách, na místě se pohybují dělníci

Křižovatka u přerovského Gymnázia Jakuba Škody leží na dvou frekventovaných silnicích v ulicích Palackého a Komenského. V místě se momentálně pohybují stavební dělníci. Začátkem října 2023 tu totiž začala modernizace semaforů. Při cestování tímto místem je proto nyní třeba počítat s možným krátkým zdržením.

Tomáš Navrátil (ANO), náměstek primátora města Přerova: “Dochází k výměně stávajícího signalizačního světelného zařízení. Vyměněny budou stožáry, lampy, které budou LED, vyměněna bude i řídící jednotka samotného semaforu. Ta umožní také dynamické řízení této křižovatky a umožní i koordinaci s křižovatkou, která je směrem na průpich. Do budoucna bude umět také preferenci vozidel IZS a městské hromadné dopravy.”

Křižovatka leží v širším centru města a je hojně využívaná různými druhy dopravy.

Tomáš Navrátil (ANO), náměstek primátora města Přerova: “Křižovatka se nachází mezi dvěma školami. Provoz je zde velký jak chodců, cyklistů, tak i vozidel. Opravdu žádám všechny zúčastněné, aby dbali zvýšené opatrnosti.”

Obezřetnost bude potřeba zejména v době, kdy budou na křižovatce na nezbytně nutnou dobu kvůli pracím vypnuty semafory.

Vladimír Lichnovský (ANO), náměstek primátora města Přerova: “Dohodli jsme se se zhotovitelem, že nejdříve začneme s pracemi okolo, tedy tzn. rozebírání chodníků a další související práce. Až se tyto práce posunou dále, teprve vypneme signalizační zařízení a budeme dělat výměnu samotných stožárů. Aby byly semafory co nejdéle v provozu, a to ať na této křižovatce či na křižovatce druhé.”

Konkrétně jde o křižovatku ulic Velká Dlážka a Kopaniny. Obdobné práce jako na křižovatce u gymnázia by tam měly začít 16. října. Trvat mají šedesát dní.

Vladimír Lichnovský (ANO), náměstek primátora města Přerova: “Budu si přát a budu rád, aby vše proběhlo dříve. Tento semafor na křížení ulic Komenského- Palackého bude dříve. Předpokládám v řádu jednotek týdnů. Celkově bychom měli být hotoví do 60 dnů. Tedy práce potrvají od 2. října do začátku prosince.”

Modernizace semaforů vyjde městský rozpočet na zhruba 7 milionů a 800 tisíc korun s DPH. 85% nákladů by přitom mohla pokrýt dotace z operačního programu doprava.

redakce
Author: redakce

Jsme lidi co jsou posedlí Rakouskem a Německem a chtějí o něm psát a prezentovat ho ve velkém

redakce

Jsme lidi co jsou posedlí Rakouskem a Německem a chtějí o něm psát a prezentovat ho ve velkém

Learn More →

One thought on “V Přerově modernizují semafory na křižovatkách, na místě se pohybují dělníci

  1. V Přerově modernizují semafory na křižovatkách, na místě se pohybují dělníci – Press centrum zahraniční a domácí dopravy 14/10/2023 at 20:16

    […] Continue reading V Přerově modernizují semafory na křižovatkách, na místě se pohybují děln… […]

Comments are closed.

%d