Slovenští policisté došli za dětmi do denního tábora v Košicích

Dětem v denním letním táboře Lavanda Café v městské části Košice Krásna se představili Policisté při práci. Měli možnost s němi promluvit o své práci. Ocenili svoji oddanost a poslušnost a šikovnost jim předvedl policejní pes, kterého si mohli pohladit některé méně nebojácné děti.

Reklamy

Za odměnu pak dostali sladkosti a možnost vyzkoušet Policejní neprůstřelnou vestu. Pár chlapců se chtělo ihned zapojit do práce Policie a slíbilo ji věrnost.

Foto: Policia Slovenskej Republiky

Admin
Author: Admin

Discover more from Transport Minutes

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading