Dětem v denním letním táboře Lavanda Café v městské části Košice Krásna se představili Policisté při práci. Měli možnost s němi promluvit o své práci. Ocenili svoji oddanost a poslušnost a šikovnost jim předvedl policejní pes, kterého si mohli pohladit některé méně nebojácné děti.

Za odměnu pak dostali sladkosti a možnost vyzkoušet Policejní neprůstřelnou vestu. Pár chlapců se chtělo ihned zapojit do práce Policie a slíbilo ji věrnost.

Foto: Policia Slovenskej Republiky

Admin
Author: Admin

By Admin