Sever Prahy doznává změn. Za jediný den přibylo přes 200 keřů

Na konci listopadu proběhla v obci Panenské Břežany výsadba keřů, která navazuje na úsilí o obnovení starého hrušňového stromořadí kolem tamní polní cesty vedoucí směrem na Předboj. Koordinovaly ji vedení obce spolu s neziskovou organizací Sázíme stromy, která se problematice sázení stromů a keřů věnuje dlouhodobě napříč celou republikou. Vysázeno bylo celkem 230 keřů, které mají podpořit biodiverzitu krajiny. Akci svou účastí podpořil starosta Břežan Martin Hakauf, do sázení se zapojili i dobrovolníci ze společnosti MetLife, jež nákup keřů zafinancovala.

Reklamy

„Jelikož se naše obec nachází v zemědělsky intenzivně využívané krajině, kde je nouze o příjemné kouty přírody nejen pro aktivní odpočinek našich občanů, ale i pro zvěř a další živočichy, snažíme se již několik let tato místa vytvářet či obnovovat,“ vysvětluje starosta Panenských Břežan Martin Hakauf. Obec již dříve, asi před rokem, nechala za účelem obnovy starého hrušňového stromořadí kolem cesty vysázet ovocné stromy a v současné době na výsadbu navazuje umísťováním keřů. Tentokrát své úsilí Břežany koordinují s neziskovou organizací Sázíme stromy, se kterou spolupracují již čtvrtým rokem. „Ty původní hrušně zde vysadili naši předkové, za minulého režimu se o ně bohužel nepečovalo, a tak postupně zahynuly. V té době kromě většiny stromů také zcela zaniklo keřové patro, které bývalo běžnou součástí polních cest a remízků mezi poli,“ upřesňuje Hakauf.

Členové neziskové organizace na začátku akce instruovali všechny dobrovolníky a následně spolu s nimi vysázeli 230 keřů. Mezi vybranými druhy byly bez černý, růže šípková, trnka obecná, dřín obecný, klokoč zpeřený a kalina tušalaj. Vysázené keře, jejichž nákup dotovala pojišťovna MetLife, mají podpořit biologickou rozmanitost a také přispět k vytvoření a zhuštění rostlinného pásma mezi poli. „Výběr jednotlivých druhů keřů jsme konzultovali s naší krajinářkou a přizpůsobili jej přirozenému výskytu v tamější krajině,“ říká Daniela Příborská ze Sázíme stromy.

Pojišťovna MetLife se připojuje k sázení stromů pravidelně. S organizací Sázíme stromy, která se zaměřuje na lokality, které by jinak zůstaly neosázeny, spolupracovala na výsadbě dřevin již potřetí. „Po celém světě i v Čechách a na Slovensku se naši zaměstnanci dobrovolně připojují k aktivitě sázení stromů. Díky odborné koordinaci organizace Sázíme stromy věřím, že můžeme i tímto málem přispět k lepšímu životnímu prostředí a hezčímu okolí třeba právě v Panenských Břežanech,“ uvádí Milan Drdoš, ředitel marketingu a komunikace pojišťovny MetLife.

TZ, Foto Crest Communications a.s.

redakce
Author: redakce

Jsme lidi co jsou posedlí Rakouskem a Německem a chtějí o něm psát a prezentovat ho ve velkém

One Reply to “Sever Prahy doznává změn. Za jediný den přibylo přes 200 keřů”

Comments are closed.