ŘSD ČR vybralo zhotovitele dokumentace EIA pro stavbu I/11 Havířov – Třanovice a představilo její vizualizaci

Ředitelství silnic a dálnic ČR (RSD ČR) vybralo zhotovitele dokumentace vlivu stavby na životní prostředí (EIA) pro záměr stavby přeložky silnice I/11 Havířov – Třanovice. Společně s technickou studií (TS) a dokumentací technické pomoci (TP) ji připraví sdružení firem „Morava – RD velké zakázky BIM 2021“. Termín zpracování je listopad 2024. Rozhodnutí EIA by pak mohlo být známo

První fáze obchvatu Havířova

v první polovině roku 2025. Součástí procesu EIA je veřejné projednání a participace veřejnosti. ŘSD ČR také dnes zveřejnilo novou vizualizaci a informační letáky k oběma etapám stavby  I/11 Havířov – Třanovice.

Výběr zhotovitele dokumentace EIA navazuje na rozhodnutí Odboru životního prostředí a zemědělství Moravskoslezského kraje, který v lednu letošního roku vydal závěr zjišťovacího řízení EIA, podle něhož bude záměr I/11 Havířov – Třanovice  dále posuzován dle zákona č. 100/2001 Sb. „Vzhledem k charakteru podnětů, které vyplynuly ze zjišťovacího řízení EIA, jsme nad obvyklý rámec dokumentace EIA zadali i doplnění technické studie a technickou pomoc,“ popisuje Tomáš Opěla, ředitel Správy Ostrava ŘSD ČR.

Více než polovina podnětů se týkala technického řešení projektu stavby, proto jsme zadání pro zhotovitele EIA rozšířili také o doplnění technické studie, abychom znali odpovědi

Druhá fáze obchvatu Havířova

na všechny podněty ze zjišťovacího řízení EIA,“ doplňuje Ondřej Kubica, vedoucí oddělení přípravy správy Ostrava ŘSD ČR. „V rámci technické pomoci se dopracují požadavky na podklady, které vzešly ze zjišťovacího řízení, které nepojme dokumentace EIA ani technická studie. Jedná se například o migrační studii, vliv stavby na krajinný ráz nebo odvodnění,“ upřesňuje Ondřej Kubica.

Dokumentace EIA bude mít své veřejné projednání, které umožňuje všem zúčastněným stranám reagovat na navržená opatření. Vliv záměru stavby na životní prostředí může být díky tomu posouzen i za účasti veřejnosti. Rozhodnutí EIA bychom mohli znát v první polovině roku 2025,“ uzavírá Tomáš Opěla.

O obchvatu Havířova

Realizace dostavby plánované komunikace vytvoří obchvat Havířova a dalších obcí. Nová komunikace zajistí odpovídající napojení celého regionu na dálnici D48, zásadně odlehčí dopravnímu zatížení na silnicích II/475 respektive II/474 a řidičům se výrazně zkrátí cestovní doba. Nová komunikace se stane důležitou dopravní tepnou, která přispěje k bezpečnější a plynulejší silniční dopravě v hustě osídlené aglomeraci.

Jak bude vypadat?

redakce
Author: redakce

Jsme lidi co jsou posedlí Rakouskem a Německem a chtějí o něm psát a prezentovat ho ve velkém

redakce

Jsme lidi co jsou posedlí Rakouskem a Německem a chtějí o něm psát a prezentovat ho ve velkém

Learn More →

One thought on “ŘSD ČR vybralo zhotovitele dokumentace EIA pro stavbu I/11 Havířov – Třanovice a představilo její vizualizaci

  1. ŘSD ČR vybralo zhotovitele dokumentace EIA pro stavbu I/11 Havířov – Třanovice a představilo její vizualizaci – Press centrum zahraniční a domácí dopravy 13/10/2023 at 09:17

    […] Continue reading ŘSD ČR vybralo zhotovitele dokumentace EIA pro stavbu I/11 Havířov – Třanovi… […]

Comments are closed.

%d