Rekonstrukce silnice Dolní v Bruntále je zahájena, do prosince řidiče čekají silniční uzávěry

V Bruntále byla zahájena rekonstrukce silnice Dolní s napojením vjezdu na sídliště. Jedná se o komunikaci o délce 330 a šířce 6 metrů.

Petr Rys (STAN), místostarosta Bruntálu: „Bude realizována jak samotná křižovatka, kdy dojde k rozšíření jízdních pruhů, aby bylo snazší z této lokality vyjíždět, tak bude také dobudován chodník od ulice Dolní až po křižovatku u Kauflandu a je to s cílem, aby i chodci mohli bezpečně procházet po celé délce této komunikace. Významným omezením, které je ale bohužel nutné, je velká uzávěra stávajícího centrálního parkoviště, protože i toto parkoviště projde úpravou a bude tam změněna dopravní situace a bude tam změněn příjezd a odjezd z tohoto parkoviště tak, aby tam bylo možné dobudovat právě chodníky pro pěší.“

Jelikož nebyla možnost získání dotací, celá rekonstrukce bude hrazena z rozpočtu města na letošní rok.

Jiří Ondrášek, mluvčí MěÚ Bruntál: „Rekonstrukce je celá financována z rozpočtu města na letošní rok, vysoutěžené náklady činí 14,3 mil korun včetně DPH.“

Oprava bude probíhat ve třech etapách, kdy budou postupně uzavírány potřebné komunikace až po kompletní třídenní uzávěru celé oblasti při pokladu živičných vrstev. Kompletní oprava již byla nezbytná.

Petr Rys (STAN), místostarosta Bruntálu: „Všichni víme, že stav povrchu místní komunikace byl neutěšený, proto se po několik sezón chystala projektová dokumentace na kompletní opravu této ulice, protože nemělo smysl pouze opravit povrch té komunikace samotné a už nemyslet na chodce, nemyslet na organizaci MHD a nemyslet na to, že by bylo možné rozšířit parkovací místa.“

Město se v této souvislosti obrací na řidiče i obyvatele s prosbou o pochopení.

Petr Rys (STAN), místostarosta Bruntálu: „Je to stavba, která si vyžádá velké dopravní omezení. Tímto bych chtěl poprosit všechny řidiče, aby byli shovívaví a trpěliví s celou stavbou, protože bude probíhat celý podzim, částečně až do prosince a dojde tam k velkým silničním uzávěrám. Protože tato stavba od samého počátku, kdy bylo sídliště zprovozněno, tak je největší dopravní omezení, které se tam kdy vyskytovalo.“

Rekonstrukce přinese usnadnění dopravy při vjezdu i výjezdu ze sídliště a především vznik celkem 104 parkovacích míst. Její výstavba se předpokládá do konce letošního roku, což však bude závislé i na klimatických podmínkách.

redakce
Author: redakce

Jsme lidi co jsou posedlí Rakouskem a Německem a chtějí o něm psát a prezentovat ho ve velkém

redakce

Jsme lidi co jsou posedlí Rakouskem a Německem a chtějí o něm psát a prezentovat ho ve velkém

Learn More →

One thought on “Rekonstrukce silnice Dolní v Bruntále je zahájena, do prosince řidiče čekají silniční uzávěry

  1. Rekonstrukce silnice Dolní v Bruntále je zahájena, do prosince řidiče čekají silniční uzávěry – Press centrum zahraniční a domácí dopravy 09/09/2023 at 06:14

    […] Continue reading Rekonstrukce silnice Dolní v Bruntále je zahájena, do prosince řidiče čekají… […]

Comments are closed.

%d