Železniční společnost Slovensko (ZSSK) je opět o krok dále v obnově vozového parku na východě Slovenska. V nejbližších dvou letech posílí v okolí Košic nejekologičtější hromadnou dopravu. Přibude zde 9 nových elektrických jednotek (ucelených vlaků), které budou nasazeny na tratě Košice – Lipany – Plaveč, Košice – Michaľany – Třebíč a Košice – Michaľany – Černá nad Tisou.

Na hlavním nádraží v Bratislavě, přímo v jedné z 18-ti již dodaných elektrických jednotek (25 nových EJ za 160 mil. Eur, nasazených v regionální dopravě v žilinském a trenčínském regionu), dnes za účasti Andreje Doležala, ministra dopravy a výstavby SR , Romana Kořene, předsedy představenstva ZSSK a Karola Martinčeka, člena představenstva a ředitele úseku obchodu ZSSK podepsali s Ministerstvem dopravy a výstavby SR (MDV SR) smlouvu o poskytnutí grantu pro 9 ks moderních elektrických jednotek (EJ). Dodavatelem jednotek je český výrobce ŠKODA TRANSPORTATION.

Cestující v Košickém a Prešovském samosprávném kraji se tak již mohou těšit na moderní jednotky v předpokládané hodnotě 76,3 mil. eur. Všech 9 ks EJ bude nasazených do provozu na uvedených traťových úsecích nejpozději do konce roku 2023.

“Do vozového parku našich železnic opět přibudou nové ekologické elektrické jednotky, které umožní bezpečnější a pohodlnější cestování, tentokrát na tratích východního Slovenska. Projektem pokračujeme v úspěšné dlouhodobé Slovensko-české spolupráci, “ uvedl  Roman Kořen, předseda představenstva ZSSK.

“Je mimořádně důležité, aby se železnice jako nejekologičtější forma dopravy stala volbou číslo jedna pro cestující. Díky eurofondů se dostanou moderní vlaky do regionů napříč Slovenskem, a to včetně východu. Pro Košický a Prešovský kraj je určených 9 nových elektrických vlaků a dalších 52 modernizovaných i nových vozů, které budou jezdit v regionální i meziregionální dopravě, “ řekl Andrej Doležal, ministr dopravy a výstavby SR.

Nové EJ budou nízkopodlažní s minimální kapacitou 300 míst k sezení pro cestující 2. třídy. Jejich provozní rychlost bude 160 km / hod. Budou vybaveny oddílem pro imobilní cestující, jehož součástí bude i WC pro imobilní cestující na invalidním vozíku. V EJ bude možná přeprava kol, kočárků či nadrozměrných zavazadel, případně v zimě přeprava lyží či snowboardů.

Samozřejmostí výbavy EJ bude klimatizace, wi-fi, moderní informační systém (vizuální / akustický), systém počítání cestujících, kamerový systém (vnější / vnitřní), zásuvky s napájením 230 V / 50 Hz a USB zásuvky.

Český výrobce ŠKODA TRANSPORTATION spolu se ŽOS Trnava v současnosti dodává národnímu dopravci 25 nových EJ za 160 mil. eur, nasazených v regionální dopravě v žilinském a trenčínském regionu – v provozu je již 18 těchto souprav. Všechny mají v porovnání s průměrem vozového parku ZSSK viditelně nižší poruchovost.

O projektu

9 ks elektrických jednotek – ukončena kontrola dokumentace VO na ÚVO

 • hodnota zakázky: 76 281 300 eur tj. cca 2 miliardy Kč
 • oblast nasazení: Košický a Prešovský kraj (Košice – Lipany – Plaveč, Košice – Michaľany – Trebišov, resp. po elektrifikaci až po Humenné, Košice – Michaľany – Černá nad Tisou)
 • podpis smlouvy: 8/2021
 • předpokládané ukončení realizace projektu: 11/2023

ZSSK současně intenzivně pracuje i na dalších projektech:

Zrealizované a plánované (již podepsané) investice do vozového parku od roku 2016 (východní Slovensko je zvýrazněno):

25 ks elektrických jednotek (ucelený vlak) à projekt EU

 • celkový objem: 160 milionů eur
 • předpokládané dodání: 2020 – 2022 (18 ks EJ je již v provozu)
 • nasazování: regionální doprava (Žilinský a Ústecký kraj)

21 ks dieselmotorových jednotek (ucelený vlak) à projekt EU

 • celkový objem: 77 milionů eur
 • předpokládané dodání: 2019 – 2021 (všech 21 ks DMJ je již v provozu)
 • nasazování: regionální doprava (Ústecký, Zlínský a Ústecký kraj)

5 ks elektrických jednotek (ucelený vlak) a 1 multifunkční lokomotiva à projekt EU + vlastní zdroje

 • celkový objem: 38,8 milionu eur
 • předpokládané dodání: leden 2021 – prosinec 2021 – všechny jednotky jsou již na Slovensku, aktuální probíhá jejich schvalovací proces a dokončuje se infrastruktura na ozubnicové železnici
 • nasazování: regionální doprava (tatranské elektrické železnice a ozubnicová železnice), předpokládané nasazení – září na adhezní trati a říjen na ozubnicové železnici

35 ks nových osobních vozů série Ampz (7 ks) a série Bmpz (28 ks) à vlastní zdroje

 • celkový objem: 66,8 milionu eur
 • předpokládané dodání: 2018 – 2021 (všech 35 ks nových vozů je již v provozu)
 • nasazování: dálková doprava (Žilina – Praha; Bratislava – Košice)

51 ks modernizovaných osobních vozů série BMZ à vlastní zdroje

 • celkový objem: 37,8 milionu eur
 • předpokládané dodání: 2018 – 2021 (48 ks modernizovaných vozů je již v provozu)
 • nasazování: dálková doprava (Žilina – Praha; Bratislava – Košice)

37 ks renovovaných dálkových vozů série Apeer (11 ks) a série Bpeer (26 ks) à vlastní zdroje

 • celkový objem: 3,9 milionu eur
 • předpokládané dodání: 2016 – 2020 (všech 37 ks renovovaných vozů je již v provozu)
 • nasazování: dálková doprava (Budapešť – Košice; Ostrava – Žilina – Banská Bystrica; Praha – Žilina; Bratislava – Zvolen – Košice; Bratislava – Žilina – Košice)

35 ks modernizovaných osobních vozů řady BDT

 • celkový objem: 37,8 milionu eur
 • předpokládaná oblast nasazení: Košický a Prešovský kraj (Košice – Liptovský Mikuláš, Košice – Černá nad Tisou, Košice – Čaňa, Košice – Lipany – Plaveč)
 • podpis smlouvy: 15. 1. 2021
 • první dodaný vůz: předpokládáme 12/2021
 • předpokládané ukončení realizace projektu: 9/2023

17 ks nových osobních vozů (klimatizované vozy druhé třídy s možností přepravy kol pro regionální dopravu)

 • celkový objem 32,98 milionu eur
 • předpokládaná oblast nasazení: Košický a Prešovský kraj (Košice – Liptovský Mikuláš, Košice – Černá nad Tisou, Košice – Čaňa, Košice – Lipany – Plaveč)
 • podpis smlouvy: 15. 1. 2021, dodatek č. 1 zveřejněn 26. 2. 2021
 • předpokládané dodání prvních vozů: 8/2022
 • předpokládané ukončení realizace projektu: 9/2023

15 ks modernizovaných elektrických jednotek 425 – ukončený proces VO vydaným Rozhodnutím ze strany ÚVO, ve kterém bylo konstatováno, že nedošlo k porušení zákona o VO, aktuálně probíhají procesy před podpisem Smlouvy o dílo s dodavatelem

 •  celkový objem 3,495 milionu eur
 • oblast nasazení: Vysoké Tatry
 • předpokládaný podpis smlouvy: 8/2021
 • předpokládané ukončení realizace projektu: 11/2023

15 ks dieselmotorových jednotek (Modernizace vozového parku ŽKV v rámci OPII – 6. část) – soutěž je ve fázi podávání nabídek. Po ukončení lhůty pro podání nabídek bude dokumentace z procesu VO předložena na výkon kontroly ze strany ÚVO. Zároveň tak v současnosti probíhá aktualizace studie proveditelnosti a CBA analýzy na základě připomínek ze strany UHP

 • předpokládaná hodnota zakázky: 67 250 000 eur
 • předpokládaná oblast nasazení: Žilinský kraj (Kysuce – Čadca, Žilina, Rajec) i Prešovský kraj
 • předpokládaný podpis smlouvy: 8 – 9/2021
 • předpokládané ukončení realizace projektu: 11/2023

9 ks elektrických jednotek – ukončena kontrola dokumentace VO na ÚVO

 • hodnota zakázky: 76 281 300 eur
 • oblast nasazení: Košický a Prešovský kraj (Košice – Lipany – Plaveč, Košice – Michaľany – Trebišov, resp. po elektrifikaci až po Humenné, Košice – Michaľany – Černá nad Tisou)
 • podpis smlouvy: 8/2021
 • předpokládané ukončení realizace projektu: 11/2023

4 ks elektrických jednotek pro regionální dopravu (Modernizace vozového parku ŽKV v rámci OPII – 7. část) – aktuálně probíhá podání nabídek, následně se bude předkládat dokumentace z procesu VO na výkon kontroly na ÚVO.

 • předpokládaná hodnota zakázky: 76 955 000 eur
 • předpokládaná oblast nasazení: Nové Zámky, Bratislava, Žilina
 • předpokládaný podpis smlouvy: 8/2021
 • předpokládané ukončení realizace projektu: 10/2023

30 ks modernizovaných osobních vozů Bdtmee (Modernizace vozového parku ŽKV v rámci OPII – 8. část) – probíhá kontrola dokumentace VO na ÚVO

 • předpokládaná hodnota zakázky: 32 400 400 eur
 • předpokládaná oblast nasazení: Zvolen – Košice, Brezno (jižní trasa)
 • předpokládaný podpis smlouvy: 8 – 9/2021
 • předpokládané ukončení realizace projektu: 11/2023

 

Střediska technicko-hygienické údržby

Po Vrútkách vzniknou v Nových Zámcích, Zvolenu a Humenném střediska technicko-hygienické údržby (Thu), které zvýší kvalitu provádění čištění, údržby, technických kontrol a menších oprav vlakových souprav.

Thu Nové Zámky

Předpokládané finanční náklady na výstavbu střediska Thu v Nových Zámcích jsou ve výši 41,812 mil. € bez DPH. Hlavní část pokryjí prostředky z eurofondů v rámci Operačního programu Integrovaná infrastruktura, zbytek půjde ze státního rozpočtu a z vlastních zdrojů ZSSK, konkrétně:

 • Evropský fond regionálního rozvoje: 29,683 mil. €,
 • SR SR: 5,238 mil. €,
 • ZSSK: 6,891 mil. €.

Začátek výstavby předpokládáme v září 2021 a trvání výstavby odhadujeme na 20 měsíců, tzn. předpoklad zahájení užívání nového střediska Thu v Nových Zámcích je v průběhu roku 2023 (květen – červen 2023).

Thu Zvolen

Předpokládané finanční náklady na výstavbu střediska Thu ve Zvolenu jsou ve výši 33,992 mil. € bez DPH. Hlavní část pokryjí prostředky z eurofondů v rámci Operačního programu Integrovaná infrastruktura, zbytek půjde ze státního rozpočtu a z vlastních zdrojů ZSSK, konkrétně:

 • Evropský fond regionálního rozvoje: 24,197 mi. €,
 • SR SR: 4,270 mil. €,
 • ZSSK: 5,525 mil. €.

Začátek výstavby předpokládáme v září 2021 a trvání výstavby odhadujeme na 20 měsíců, tzn. předpoklad zahájení užívání nového střediska Thu ve Zvolenu je v průběhu roku 2023 (květen – červen 2023).

Thu Humenné

Předpokládané finanční náklady na výstavbu střediska Thu v Humenném jsou ve výši 29,969 mil. € bez DPH. Hlavní část pokryjí prostředky z eurofondů v rámci Operačního programu Integrovaná infrastruktura, zbytek půjde ze státního rozpočtu a z vlastních zdrojů ZSSK, konkrétně:

 • Evropský fond regionálního rozvoje: 20,160 mil. €,
 • SR SR: 3,558 mil. €,
 • ZSSK: 6,251 mil. €.

Začátek výstavby předpokládáme v září 2021 a trvání výstavby odhadujeme na 18 měsíců, tzn. předpoklad zahájení užívání nového střediska Thu v Humenném je v průběhu roku 2023 (březen – duben 2023).

Ve výše uvedených celkových částkách nejsou zahrnuty náklady na služby stavebního dozoru, v současnosti na uvedenou službu probíhá proces VO.

Thu Vrútky

Nejmodernější pracoviště Thu provozujeme ve Vrútkách od roku 2020. Vzniklo v rámci projektu komplexní revitalizace lokomotivních depa. Projekt v současnosti pokračuje rekonstrukcí opravárenské haly, jejíž zkolaudován se předpokládá do konce roku 2021. Součástí pracoviště Thu jsou zařízení na vnější mytí skříní ŽKV (stabilní umývač), zařízení na vyprazdňování WC, zbrojení vody a interiérové ​​čištění ŽKV (fekální kolej) a základních prohlídek (prohlídkový kanál). V rámci budování pracoviště Thu také realizovalo zařízení na zbrojení nafty a AdBlue.

Thu Žilina a Košice

V současné době připravujeme projekt v rámci Operačního programu integrovaná infrastruktura, jehož předmětem bude vypracování projektové dokumentace vyšších stupňů (DRS – dokumentace pro realizaci stavby, DVZ – dokumentace pro výběr zhotovitele) a inženýring za účelem získání stavebních povolení na podobné střediska v Košicích av Žilině. V souvislosti s tímto projektem aktuálně probíhá proces oznámení státní podpory ze strany EK. Předpoklad zahájení realizace projektu je 12/2021. VO na zhotovitele již bylo úspěšně ukončeno. Tento projekt navazuje na projekty Thu – projektová příprava, které se realizovaly ještě v rámci Operačního programu doprava v letech 2013 -2015, v rámci kterých byly vypracovány projektové dokumentace středisek Thu do stupně “Dokumentace pro stavební povolení”.

O Thu obecně

Podmínky pro čištění exteriéru i interiéru vozidel ZSSK i pro krátkodobou technickou údržbu budou vytvořeny na jednom místě vybudováním nové haly provozního ošetření souprav, haly stabilního umývače, koleje pro čištění toalet ve vozech s uzavřeným systémem WC, nových rozvodů inženýrských sítí i nezbytných nových technologií pro danou činnost technické a hygienické údržby kolejových vozidel. V střediscích bude možné mýt vozidla i při minusových teplotách. Zároveň se jejich vybudováním zvýší komfort pro zaměstnance ZSSK, kteří tyto činnosti již léta provádějí v improvizovaných podmínkách, často pod širým nebem.

Všechny služby moderních středisek Thu v souladu s jejich vybavením a určením, budou zaměstnanci ZSSK v případě volných kapacit poskytovat ostatním dopravcům, kteří využívají slovenské koleje. Střediska Thu tedy budou mít přínos pro cestující všech společností včetně soukromých dopravců či pro zákazníky v nákladní dopravě.

foto ŽSSK

Admin
Author: Admin

By Admin