Extrémní zdražení nákladů stojí za řadou nemilých změn v MHD a možného odlivu cestujících připouští generální ředitel DPmB. S ohledem na reálnou poptávku bude přerušen provoz posilových autobusových linek 63 a 74 provozované ve špičkách pracovních dnů. Náhradou bude posílen provoz souběžné autobusové linky 64. V ranní špičce navíc budou navíc zavedeny posilové spoje z Chrlic, které budou z Komárova pokračovat jako linka 67 směr Jundrov. Obsluha Chrlic nebude nijak ovlivněna, i když poslední změny přinesli výrazný odliv cestujících z linky 64, která nahradila linku 63 mezi Úzkou resp. Komárovem a Chrlicemi. Průměr vytíženosti linky 63 po jejím radikálním omezení na špičku ranní a odpolední v pracovní dny klesl na 5 cestujících na spoj. Oproti tomu linka 64 má průměr 11 cestujících na spoj. Většina původních cestujících se přesunula do vlaku a nebo aut, kterými nyní jezdí do města. S tím souvisí i pokles příjmu dopravního podniku, ten tak reaguje na tento stav a situaci řadou změn. Celkově se MHD omezí o 4%, to ale nemá mít výrazný vliv na cestující MHD, byť si můžou počkat v okrajových částech dne déle na svůj spoj. Níže přikládáme výtah ze změn:

Na všech linkách dojde k dílčím změnám jízdních řádů. Bude upraven rozsah provozu linek v mimošpičkových obdobích a může dojít ke změně časových poloh spojů a ke změnám v odjezdech garantovaných nízkopodlažních vozidel.
V nepracovních dnech bude nově prodloužen provoz nočních autobusových linek do 7:00 (spojení u hlavního nádraží v časech 5:00 – 5:30 – 6:00 – 6:30 – 7:00). V době od 5:00 do 7:00 budou navíc doplněny spoji na denních linkách 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 25, 30, 31, 38, 39, 40, 50, 64 a 67.
Bude ukončena výluka tramvají na Tomkově náměstí, linka 4 tedy opět pojede do Obřan a linka x4 ukončí svůj provoz.
Bude ukončena rekonstrukce ulice Tuřanka, na své trasy přes Přemyslovo náměstí se tak vrátí i linky 31 a 78 a bude ukončen provoz linky x31.
Trolejbusová linka 35 pojede celodenně pouze v základní trase Mendlovo náměstí – Barvičova. V úseku na Kamenný vrch bude nahrazena navýšením kapacity na páteřní trolejbusové lince 26.
V souvislosti s organizací náhradní autobusové dopravy za vlaky dojde ke změně nástupišť v prostoru autobusového nádraží v ulici Benešově. Linka 47 bude pro výstup i nástup obsluhovat zastávku linky 82 na silnici, linka E76 bude odjíždět z dočasného stanoviště na odstavné ploše autobusů.
Linka E50 ve směru na Kamechy nebude obsluhovat zastávku Adamcova, náhradou je možné využít zastávku Ondrouškova.

Vybrané spoje noční autobusové linky N94 budou od zastávky Modřice, Žižkova prodlouženy po trase linky 49 do zastávky Modřice, Olympia. Tyto spoje nebudou obsluhovat zastávky v úseku Modřice, Husova – Modřice, smyčka.
Zastávka Slatina, závod nově ponese název Areál Slatina.

V neděli 12. prosince 2021 bude také zahájena dlouhodobá výluka na železniční trati mezi Brnem a Blanskem. V této souvislosti dojde k úpravě provozu vybraných linek MHD:

Všechny spoje tramvajové linky 4 budou vedeny až do Obřan. V zastávce Obřanská – u školy bude možný přestup na autobusy náhradní dopravy směr Bílovice nad Svitavou – Adamov. V opačném směru bude přestup na linku 4 zajištěn v zastávce Proškovo náměstí. Většina spojů na autobusové lince 75 bude vedena až do Bílovic nad Svitavou. Autobusová linka E75 (provoz ve špičkách pracovních dnů) bude ze zastávky Židenice, nádraží prodloužena přes vybrané zastávky do Bílovic nad Svitavou. Regionální autobusová linka 210 naopak bude z Bílovic prodloužena až do Brna do zastávky Židenice, nádraží. Podrobnější informace k organizaci dopravy při výluce jsou k dispozici na www.idsjmk.cz/vvv.

Admin
Author: Admin

By Admin