Probíhají opravy silnic na ulicích v Orlové, na etapy bude hotovo do konce listopadu

Správa silnic Moravskoslezského kraje, středisko Karviná začala koncem srpna souvislou rekonstrukci silnice III třídy v Orlové, a to za plné uzávěry.

Tomáš Danihlík, vedoucí střediska Karviná, správa silnic MSK: “Jedná se o dva úseky, ulice Nádražní a Petra Cingra. Celková délka je 1,9 km. Hlavním smyslem je zesílení podkladních vrstev, čímž dojde k navýšení únosnosti vozovky. V současné době probíhají práce v křižovatkovém úseku ulice Nádrační a Petra Cingra, došlo k odfrézování v plném rozsahu v obou ulic a došlo k zahájení vytěžování podkladních vrstev. To znamená stávající žulové kostky v rozsahu projektové dokumentace.”

Oprava si vyžádá také výměnu všech uličních vpustí a v plánu je i oprava autobusového zálivu.

Tomáš Danihlík, vedoucí střediska Karviná, správa silnic MSK: “Se vkládá výstužná geomříž do stávající vozovky. Tato etapa, ulice Nádražní a křižovatkového úseku by měla být hotova v termínu do 3. 9. a poté se práce plynule přesunou, tj. od 4. 9. na ulici Petra Cingra, kdy budou práce probíhat opět za plné uzávěry. Objízdná trasa je tam vyznačena, čili řidiči mají možnost na základě dopravního značení se dostat tam, kam potřebují.”

Ve chvíli, kdy začne oprava v ulici Petra Cingra, přes Nádražní bude řidičům částečně umožněn průjezd. Na závěr bude stavba doplněna novým vodorovným značením, které bude v plastu.

Tomáš Danihlík, vedoucí střediska Karviná, správa silnic MSK: “Co se týká termínu a lhůt realizace, je tam plánováno podle smlouvy o dílo 100 kalendářních dní, čili nejpozději k 28. listopadu by měly být tyto práce ukončeny.”
redakce
Author: redakce

Jsme lidi co jsou posedlí Rakouskem a Německem a chtějí o něm psát a prezentovat ho ve velkém

redakce

Jsme lidi co jsou posedlí Rakouskem a Německem a chtějí o něm psát a prezentovat ho ve velkém

Learn More →

One thought on “Probíhají opravy silnic na ulicích v Orlové, na etapy bude hotovo do konce listopadu

  1. Probíhají opravy silnic na ulicích v Orlové, na etapy bude hotovo do konce listopadu – Press centrum zahraniční a domácí dopravy 06/09/2023 at 20:16

    […] Continue reading Probíhají opravy silnic na ulicích v Orlové, na etapy bude hotovo do konce list… […]

Comments are closed.

%d