Jak by mohlo vypadat nové nejmodernější nádraží v Brně? Jeden z návrhů

Jak by mohlo vypadat nové nejmodernější nádraží v Brně? Jeden z návrhů

Při přípravě velkých projektů se musí reagovat na vývoj v čase a s tím spojené změny, proto se dnes radní na svém zasedání věnovali takové úpravě. Týká se stanoviska města k územní studii umístění terminálu vysokorychlostní trati Vídeňská.

Reklamy

Přípravy vysokorychlostní trati Praha–Brno–Břeclav znamenají i nutnost umístit železniční stanice v Brně. „Dnes jsme řešili návrhy, které vyplynuly z územní studie. Její zpracování zadal Jihomoravský kraj ve spolupráci se Správou železnic, Ministerstvem dopravy a městem Brnem, protože bylo důležité prověřit zejména dopad vzniku další zastávky na vysokorychlostní trati na Brno a jeho okolí,“ nastínil radní pro oblast dopravy Petr Kratochvíl. Nové brněnské hlavní nádraží, jehož projekt se nyní připravuje, plně vyhovuje nárokům vysokorychlostní trati, proto se počítá s jejím zapojením v uzlu. Bude tak primárním terminálem vysokorychlostních tratí v Brně.

Infografika Správa Železnic

Územní studie byla vypracována ve více variantách a radní se shodli na podpoře varianty A – Vídeňská. „Terminál na Vídeňské bude mít sekundární roli a nebudou v něm stavět všechny vlaky. Teď bude důležité vypracovat další stupně projektové přípravy. Soustředíme se na studii technického návrhu napojení terminálu. Tyto dokumenty objasní napojení na dopravní a technickou infrastrukturu a následně by měla být vyhlášena soutěž na architektonicko-urbanistický návrh terminálu, která bude pod taktovkou Správy železnic,“ objasnil Petr Kratochvíl.

TS Brno

redakce
Author: redakce

Jsme lidi co jsou posedlí Rakouskem a Německem a chtějí o něm psát a prezentovat ho ve velkém

Discover more from Transport Minutes

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading