“Pětatřicítka” se potká s novou dálnicí, se stavbou souvisí i dopravní omezení

Stavba dálnice D35 pokročila do své další fáze. Dělníci aktuálně přistoupili k založení mostu, který překlene silnici I/35. Most bude stát v úseku Janov–Opatovec, který se začal budovat letos v květnu. Se svoji délkou skoro 450 metrů se jedná o nejdelší most na úseku Janov–Opatovec. Překračovat bude silnici první třídy ve výšce deseti až čtrnácti metrů. Nyní pracovníci stavby zakládají piloty mostu a následně v místě staveniště vyhotoví konstrukci, kterou na piloty budou vysouvat.

Jan Kabelka, zástupce zhotovitele: “Za námi postavíme výrobnu, ze které budeme postupně vysouvat oba mostní objekty. Mají čtyři sta metrů a vysuneme je přes stávající komunikaci I/35. Rozpětí té konstrukce, dočasné pro vybudování mostu, bylo veliké, proto jsme zvolili technologii výsuvu, která je pro tuto potřebu elegantnější. Výstavba obou mostů bude trvat asi rok, takže předpokládáme zahájení na jaře příštího roku a do jara roku 2025 budou obě dvě nosné konstrukce hotové.”

Při výsuvu konstrukce musí řidiči počítat s částečným omezením na silnici první třídy. Stavbaři chystají její přeložku, a to jak z bezpečnostních důvodů, tak i proto, aby komunikace zůstala průjezdná. Dálniční úsek Janov–Opatovec, už dostává širší obrysy a silničáři momentálně pracují na přeložkách inženýrských sítí.

Stanislav Král, správce stavby, Ředitelství silnic a dálnic: “Jedná se o 11,7 kilometrů dlouhý dálniční úsek. Tento úsek v sobě zahrnuje 13 mostních objektu, přičemž sedm mostů je dálničních. Dále zde máme asi 4,4 kilometru protihlukových stěn. Stavba byla zahájena 4. 5. letošního roku. V letošní sezóně se nám podařilo zahájit přeložky inženýrských sítí, přičemž nejvýznamnější přeložkou je přeložka vysokotlakého vodovodu, dimenze DN300 v přibližné délce čtyři kilometry a dále se nám podařilo zahájit převážnou část zemních prací.”

Úsek dálnice Janov–Opatovec společně s mostem by se měl řidičům otevřít 22. 12. 2025.

redakce
Author: redakce

Jsme lidi co jsou posedlí Rakouskem a Německem a chtějí o něm psát a prezentovat ho ve velkém

redakce

Jsme lidi co jsou posedlí Rakouskem a Německem a chtějí o něm psát a prezentovat ho ve velkém

Learn More →

One thought on ““Pětatřicítka” se potká s novou dálnicí, se stavbou souvisí i dopravní omezení

  1. “Pětatřicítka” se potká s novou dálnicí, se stavbou souvisí i dopravní omezení – Press centrum zahraniční a domácí dopravy 15/11/2023 at 11:17

    […] Continue reading “Pětatřicítka” se potká s novou dálnicí, se stavbou souvisí i dopravní … […]

Comments are closed.

%d