Ostravská tepna je částečně uzavřena, staví se vodovodní přípojky ke kulturnímu domu

V souvislosti se stavbou nové koncertní haly v centru Ostravy začaly práce na vodovodních přípojkách, což si také vyžádalo částečnou uzávěru hlavní ostravské tepny na ulici 28. října v jednom směru. Řidiči, kteří se to dozvěděli až z dopravních značek, museli otáčet a hledat jinou cestu.

Jan Dohnal (SPOLU/ODS) primátor Ostravy: “Chtěl bych se řidičům za komplikace omluvit. My jsme se snažili o tom veřejnost informovat na všech našich komunikačních kanálech a věřím, že ty objízdné trasy nejsou složité, takže se s tím popasujeme.”

Rekonstrukce Domu kultury města Ostravy a přístavby koncertního sálu zahrnuje demolici amfiteátru, výstavbu vodohospodářských objektů, geotermálních vrtů i inženýrské sítě. Důvodem uzavírky jsou zemní práce nutné pro realizaci dvou kusů vodovodních přípojek pitné vody s napojením na hlavní vodovodní řad.

Dorota Havlíková, mluvčí společnosti IPS Třinec a. s.: “Stavební dělníci přistoupili k rozebrání stávajících komunikací pro pěší, odstranění souvrství silniční komunikace a provedení výkopových prací. Následně provedou montáž vodovodního potrubí přípojky, dezinfekci a tlakování.”

Ve spolupráci s příslušnou hygienickou stanici dojde i k odběru a laboratorní analýze vzorků vody s následným vyhodnocením, kdy požadovaná doba trvání zkoušky bude zhruba 14 dnů.

Dorota Havlíková, mluvčí společnosti IPS Třinec a. s.: “Po schválení hygieniky může dojít k připojení nového potrubí na stávající hlavní řad, následuje kontrola správců sítí před zásypem, provedení zpětných zásypů, oprava živičného souvrství, obnovení vodorovného značení, odstranění provizorního dopravního značení.”

Řidiči by po celou dobu uzavírky měli sledovat dopravní značení, objízdné trasy jsou vyznačeny.

Dorota Havlíková, mluvčí společnosti IPS Třinec a. s.: “Příslušný odbor dopravy stanovil objízdné trasy takto: Ze sil. III/4793 ul. 28.října sjezdem na sil. I/56 ul. Místecká směr Frýdek-Místek, výjezdem na sil. III/4733 ul. Vítkovická a následně po ul. Železárenská a ul. Výstavní zpět na sil III/479 ul. 28.října.”

Částečná uzavírka potrvá do 8. prosince.

redakce
Author: redakce

Jsme lidi co jsou posedlí Rakouskem a Německem a chtějí o něm psát a prezentovat ho ve velkém

redakce

Jsme lidi co jsou posedlí Rakouskem a Německem a chtějí o něm psát a prezentovat ho ve velkém

Learn More →

One thought on “Ostravská tepna je částečně uzavřena, staví se vodovodní přípojky ke kulturnímu domu

  1. Ostravská tepna je částečně uzavřena, staví se vodovodní přípojky ke kulturnímu domu – Press centrum zahraniční a domácí dopravy 14/11/2023 at 11:14

    […] Continue reading Ostravská tepna je částečně uzavřena, staví se vodovodní přípojky ke kult… […]

Comments are closed.

%d