Nevěříme ve spravedlivé tendry na Slovensku říká RegioJet

RegioJet nepředloží nabídku na obsluhu trasy Bratislava – Komárno, na které operoval až do loňského roku. Provozovatel říká otevřeně: zcela jsme ztratili důvěru ve vůli organizovat otevřené, férové ​​tendry na Slovensku.
Provoz železniční trati z Bratislavy do Komárna dieselovým pohonem provozoval soukromý dopravce RegioJet na trati 8 let od prosince 2012 do prosince 2020. Během této doby se počet cestujících na trati zvýšil šestkrát. Důvodem bylo výrazné zlepšení nabídky a zařazení některých linek do systému veřejné dopravy v Bratislavě. Pokus o vypsání výběrového řízení na objednávku spojů od prosince 2020 skončil fiaskem a dočasným zadáním služeb od konsorcia státních Slovenských drah ZSSK a Rakouských drah ÖBB. Již na začátku změny byly stížnosti na četná zpoždění vlaků, nebo jejich nevypravení, či podobu vlaků, které tvořili historické vozy řady 810.

Reklamy

Slovenské ministerstvo dopravy však vyhlásilo další výběrové řízení s obdobím od prosince 2022 do prosince 2032. RegioJet – oblíbený dopravce celé řady cestujících, ohlásil účast v něm, nyní však změnil názor.

RegioJet: Nedůvěřujeme ministerstvu dopravy

RegioJet rezignoval na podání nabídky v tendru na zajištění železniční dopravy na trati Bratislava – Komárno. Důvodem je absolutní ztráta důvěry v upřímný zájem slovenského ministerstva dopravy o spravedlivou soutěž, která by přinesla zvýšení kvality služeb a úspor, uvedl mluvčí dopravce Aleš Ondrůj.

RegioJet zdůrazňuje, že ministerstvo dopravy má stále stejný tým úředníků, kteří již několik let záměrně vyhlašují „pseudo tendry“, které však nevedly k žádnému výsledku. Příkladem je trasa Žilina – Rajec, kde dvě výběrová řízení neumožňovala vstup jiného provozovatele než ZSSK (státní Slovenské dráhy), protože to podle RegioJetu podmínky výběrového řízení neumožňovaly. Na druhé straně se do výběrového řízení na rychlou dopravu na trase Bratislava – Banská Bystrica přihlásilo pět provozovatelů, takže výběrové řízení bylo zrušeno a již nikdy nebylo vyhlášeno. Samotné ZSSK se cítili tehdy ohroženy možnou ztrátou trasy, načež promtně reagovalo Ministerstvo Dopravy Slovenska zrušením výběrového řízení. 

Existuje důvodné podezření, že existují vazby na obchodní struktury, které mají zájem na zachování lukrativních železničních smluv. Současný ministr dopravy těmto lidem nadále důvěřuje a nese plnou odpovědnost za jejich činy – silně komentuje soukromý provozovatel.

RegioJet zůstává na Slovensku na komerčních linkách

V takové situaci se RegioJet nezúčastní dalších pseudosoutěží na provozování železničních tratí na Slovensku. Aktuální výběrová řízení jsou pouze pokusem o maskování zájmů a další intenzivní dotování ZSSK. Jsme připraveni změnit náš postoj, když vláda a ministerstvo dopravy zveřejní závazný harmonogram soutěží v zadávání zakázek na železnici na příštích 10 let, které budou transparentně provedeny a kdy vláda Slovenska projeví upřímný zájem kvalita služeb a úspora veřejných financí.

Do té doby bude RegioJet na Slovensku rozvíjet pouze dálkovou dopravu, vč. na spojích ze Slovenska do České republiky (např. z Košic do Prahy). Tato fúze jsou na vlastní finanční riziko společnosti, které nemůže slovenská vláda zakázat ze strany RJ.

Admin
Author: Admin

Discover more from Transport Minutes

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading