1 thought on “Na komunikaci Beranových v Praze probíhá II. etapa oprav, potrvá do října. Pokračovat bude až příští rok

Comments are closed.

Discover more from Transport Minutes

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading