Most přes Živný potok vyspraví nová římsa

Nevyhovují stav nosné konstrukce chodníkové římsy mostu, který vede přes Živný potok v Nádražní ulici, bude napraven na jaře letošního roku.

Reklamy

Na základě protokolu o hlavních prohlídkách mostů v majetku Města Prachatice z roku 2022 byl odhalen nevyhovující stav nosné konstrukce chodníkové římsy mostu, který vede přes Živný potok v Nádražní ulici. Odbor komunálních služeb a dopravy města Prachatice vypsal výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace týkající se výměny této římsy. Projektovou dokumentaci zpracovala firma MIDAKON s.r.o. Na výměnu nosné konstrukce chodníkové římsy je aktuálně vydáno Společné stavební povolení s platností do 31.10.2024.  Rada města nejprve 6. listopadu schválila vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavby a následně na posledním lednovém jednání vybrala nejvhodnějšího uchazeče společnost Reno Šumava – stavby s.r.o., která na jaře letošního roku výměnu římsy po uzavření smlouvy zrealizuje. To přinese na místě menší dopravní omezení, které zlepší stav mostu.

redakce
Author: redakce

Jsme lidi co jsou posedlí Rakouskem a Německem a chtějí o něm psát a prezentovat ho ve velkém

Discover more from Transport Minutes

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading