Loket má nový autobusový terminál

foto Karlovarský kraj

Dopravní terminál v Lokti prošel kompletní proměnou. Staré autobusové nádraží nahradil moderní terminál “Loket-předmostí” se zázemím pro cestující. Díky úpravě veřejných prostor došlo k zajištění vyšší bezpečnosti a rozšíření stávajících parkovacích kapacit. Unikátem stavby tohoto druhu je zelená střecha, jež společně s výsadbou zeleně tvoří ekologický a estetický celek.

Reklamy

Stávající stanoviště autobusových zastávek dlouhodobě neodpovídalo technickým požadavkům příslušné legislativy ani potřebám občanské vybavenosti. Město se proto rozhodlo vybudovat terminál moderní. První návrhy vznikly v roce 2019 ve spolupráci s Fakultou stavební ČVUT v Praze.

„Mnoho našich obyvatel dojíždí za prací nebo do škol do větších měst v okolí a veřejnou dopravu většina z nich pravidelně využívá. Starému autobusovému nádraží chyběly například dostatečně velké přístřešky k ukrytí před deštěm i jakékoliv hygienické zázemí. Přístupné bylo pouze přes frekventovanou silnici, chybělo přímé napojení na pěší trasy z centra i sídliště, nebylo tu parkoviště,“ vypočítává důvody vzniku nového nádraží starosta Lokte Zdeněk Bednář.

Celkové náklady přestavby činily 77,5 milionu korun. Město Loket zaplatilo ze svého rozpočtu 32,4 milionu korun, 37,6 milionu korun pokryly dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a příspěvek státu. Zbylých 7,5 milionu korun za přeložku komunikace II. třídy hradila Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje (KSÚS).

„Jde o další úspěšně dokončený projekt v oblasti udržitelné dopravy, na kterou jsme jen v Karlovarském kraji přispěli 1,1 miliardy korun. Samotný Loket realizoval v rámci IROP už čtyři projekty a získal podporu přesahující 57 milionů korun. Řadí se tak mezi úspěšné obce, které dokážou peníze z EU efektivně využít ke zlepšování života svých obyvatel,“ uvedla Lenka Kyrianová, ředitelka karlovarské pobočky Centra pro regionální rozvoj, které má projekty IROP na starosti.

Finální podobu území navrhovali: Jiří Oboznenko (dopravní část) a Pavel Hering (budova terminálu). Zhotovitelem byla společnost Dopravní terminál Loket, konsorcium společností EUROVIA CZ a.s. a STASKO plus, spol. s. r. o. Řešení projektu zahrnovalo výstavbu terminálu, jeho napojení na pěší trasy, které umožňuje bezpečný přístup i pohyb cestujících, a nové parkoviště s 50 místy. V hlavní budově autobusového nádraží se nachází čekárna, kancelář dopravních informací a veřejné toalety. Na autobusových zastávkách je k dispozici běžný mobiliář včetně stojanů na kola. Stavební práce a vegetační úpravy se realizovaly od září 2022 do listopadu 2023.

Slavnostního otevření nového terminálu se kromě zástupců vedení města, projektantů, zhotovitele, KSÚS nebo Centra pro regionální rozvoj zúčastnil také hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek. „Moderní terminál zvýšil nejen atraktivitu samotné lokality a také bezpečnost a komfort cestujících, ale je to další krok k vyššímu zájmu o veřejnou hromadnou dopravu místo dopravy individuální. A to je plně v souladu s naší snahou směřovat k dopravě šetrné a dlouhodobě udržitelné,“ doplnil hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

TS Karlovarský kraj

redakce
Author: redakce

Jsme lidi co jsou posedlí Rakouskem a Německem a chtějí o něm psát a prezentovat ho ve velkém