Korean Air získává souhlas Japonska pro fúzy s Asianou

foto Korean Air

Tokyo: Japonská komise pro spravedlivý obchod (JFTC) schválila obchodní kombinaci společnosti Korean Air s Asiana Airlines, což představuje významný milník v procesu fúze obou leteckých společností. Korean Air k dnešnímu dni obdržel povolení od 12 ze 14 úřadů pro hospodářskou soutěž.

Reklamy
Schvalovací proces začal v lednu 2021, kdy společnost Korean Air předložila svůj záměr JFTC. Následně byla v srpnu 2021 předložena komplexní úvodní zpráva obsahující tržní a ekonomickou analýzu. Korean Air se aktivně zapojila do dialogu se všemi zúčastněnými stranami, aby řešila různé obavy vznesené JFTC.
JFTC požadoval, aby společnost Korean Air předložila opravná prostředky na vybraných trasách mezi Koreou a Japonskem, kde by společný podíl Korean Air, Asiana Airlines a jejích příslušných dceřiných společností (Jin Air, Air Busan a Air Soul) většinu, nebo zcela dominantní postavení. některé dny letí jenom jejich spoje, žádný konkurenční spoj.
JFTC po diskusi dospěla k závěru, že pět z 12 překrývajících se tras v síti nepodléhá přezkoumání hospodářské soutěže. Při řešení zbývajících obav se letecká společnost rozhodla odstoupit omezený počet letištních časů na sedmi trasách, pokud by se „způsobilý zájemci“ rozhodli pro jejich provoz. Mezi tyto trasy patří Soul-Osaka, Sapporo, Nagoja a Fukuoka, stejně jako Busan-Osaka, Sapporo a Fukuoka.
JFTC také vyjádřil obavy o konkurenci ohledně nákladní sítě Korejsko-Japonsko. Rozhodnutím o odprodeji společnosti Asiana však JFTC omezil svůj souhlas, aby letecká společnost uzavřela dohodu o nákladovém prostoru (BSA) na vybraných trasách z Japonska do Koreje. Odprodej společnosti Asiana v oblasti nákladní dopravy je podmíněn souhlasem všech zbývajících orgánů pro hospodářskou soutěž a nastane poté, co bude společnost Asiana Airlines založena jako dceřiná společnost Korean Air.
Společnost Korean Air od ledna 2021 podala zprávy o podnikové kombinaci celkem 14 úřadů pro hospodářskou soutěž. Celkem 12 úřadů včetně Japonska buď schválilo kombinaci, nebo dokončilo přezkoumání na základě toho, že podniková kombinace nebyla předmětem revizi ani podávání zpráv. Korean Air je odhodlána vést konstruktivní dialog se zbývajícími úřady – EU a USA – s cílem získat povolení při nejbližší příležitosti.
redakce
Author: redakce

Jsme lidi co jsou posedlí Rakouskem a Německem a chtějí o něm psát a prezentovat ho ve velkém

Discover more from Transport Minutes

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading