1 thought on “Kongres nové mobility 2023, čtvrtý ročník největší konference v Polsku a středovýchodní Evropě, 26. až 28. září 2023 v prostorách EXPO Lodž.

Comments are closed.

Discover more from Transport Minutes

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading