S ohledem na rostoucí ceny energií chce federální vláda schválit další legislativní balíček, který by zátěž rychle zmírnil. Mimo jiné však stále zůstávají otevřené otázky ohledně financování modernizace a rozšíření MHD.

“Spolková vláda zavede do legislativního procesu potřebné návrhy zákonů pro implementaci opatření tak, aby byla zaručena náležitá a včasná konzultace před plánovaným vstupem v platnost také ve Spolkové radě,” uvádí DPA s odkazem na návrh usnesení pro úterní konferenci premiérů.

V případě veřejné dopravy namísto navýšení regionalizačních prostředků o 1,65 mld. EUR oproti předchozímu roku, jak požadoval premiér, nabízí spolková vláda podle vlastního návrhu navýšení tohoto „o 1,5 miliard euro ročně“. Podmínka: spolkové země musí souhlasit, že přispějí „alespoň stejnou částkou“. U následné nabídky 9eurové jízdenky žádáme ministry dopravy, aby včas stanovili podrobnosti.

Z pohledu spolkových zemí je financování „musí být uvažováno nad rámec obecného rozvoje regionalizačních fondů“, spolková vláda tedy musí „přispívat dodatečnými částkami, které jsou nutné k tomu, aby bylo možné realizovat trvale levné a atraktivní tarifní modely“. Federální vláda však ve svém dokumentu nechává tento požadavek bez odpovědi. Jak tedy bude financování vypadat je doslovně ve hvězdách.

redakce
Author: redakce

Jsme lidi co jsou posedlí Rakouskem a Německem a chtějí o něm psát a prezentovat ho ve velkém

By redakce

Jsme lidi co jsou posedlí Rakouskem a Německem a chtějí o něm psát a prezentovat ho ve velkém