© KEYSTONE / AP / DAVID ZALUBOWSKI

Evropská unie chce nadále zvyšovat bezpečnost na cestách. Nejnovější její má k analýze a zkoumání nehod pomoci nové zařízení, které se dostane do všech nových vozů již od příštího roku, informuje Europa.eu.

Černá skříňka na palubě vozidel bude neustále aktivní a nebude ji možné vypnout. Přestože vyvstávají obavy ze zneužití zaznamenaných údajů, EU přislíbila anonymitu a ochranu všech takových dat. S tím bude, ale také souviset stálá spotřeba energie vozidla, i když bude delší dobu zaparkované. 

Nová auta dostanou od příštího roku povinné černé skříňky

Černá skříňka, nebo také EDR (Event Data Recorder), tedy zařízení pro nahrávání událostí ve vozidlech, bylo poprvé součástí nařízení Evropského parlamentu už před pár lety, kdy se začalo uvažovat o jeho zavedení. Nejnovější je již s jistotou jasné, že se nového EDR systému dočkáme v nových autech od příštího roku, kdy ho bude muset do vozidel montovat každý výrobce.

Konkrétním datem platnosti nové změny je 6. červenec 2022. Auta pro evropské cesty tak budou muset po tomto datu disponovat zmíněnou černou skříňkou, která má být ve své podstatě jakýmsi nástrojem pro budoucí zlepšení bezpečnosti na cestách. Unie chce totiž získávat data z jízdy vozidel, zvláště při nehodách, kdy bude EDR zaznamenávat celou řadu kritických dat.

Tato zařízení by však mohly být použity i na monitorování přestupků a EU by tak mohla v budoucnu zavést i automatické pokutování řidičů využitím elektronické identifikace vozidla (EVI). Na druhé straně by vzorní řidiči mohli získat za “poslušnou” jízdu odměny, případně i výhodnější pojistky. Primární však má být EDR využit jako černá skříňka pro záznamy z nehod.

“” Zařízení pro záznam údajů o událostech “je systém, jehož jediným účelem je zaznamenávání a uchovávání kritických parametrů a informací souvisejících se srážkou, a to krátce před srážkou, během ní a ihned po ní,” uvádí návrh Evropského parlamentu.

Události bude systém zaznamenávat bezprostředně před, během a po nehodě. Během krátkého okamžiku havárie má černá skříňka uložit potřebná data. Takovými daty jsou podle návrhu ” rychlost vozidla, brzdění, polohu a sklon vozidla na silnici, stav a rychlost aktivace všech jeho bezpečnostních systémů, palubního systému eCall využívajícího službu tísňové linky 112, aktivaci brzd a relevantní vstupní parametry z palubních systémů aktivní bezpečnosti a předcházení nehodám, přičemž tyto údaje musí mít vysokou úroveň přesnosti a musí být zajištěno jejich zachování po nehodě “ .

EDR systém přitom musí fungovat po celou dobu životnosti vozidla, nesmí se deaktivovat a musí fungovat v uzavřeném systému, přičemž zaznamenaná data musí být anonymizované, aby nebylo možné identifikovat konkrétní vozidlo ani jeho majitele. Z toho důvodu nesmí taková černá skříňka ukládat poslední 4 číslice VIN čísla vozidel.

EU tímto systémem dobíhá západ a Čínu

Přístup k zaznamenaným datům z EDR systému budou mít výlučně vnitrostátní orgány pro analýzu a výzkum nehod. EU se tak snaží řidičů ujistit, že žádným způsobem nedojde k jejich sledování nebo odposlechu během jízdy. Všechna data černé skříňky mají zůstat “pod zámkem”.

Tímto rozhodnutím tak unie následuje regulátorů ze zámoří, kde jsou takové systémy již součástí ve více než 90% nových vozidel a přidá se i k takové Číně, která vyžaduje obdobu EDR systému v autech od ledna 2021.

Admin
Author: Admin

By Admin