EU chce motivovat cestovat vlaky, zdraží leteckou dopravu!

Evropská komise hodlá leteckým dopravcům uložit výrazně vyšší poplatky než dosud. Účelem takové akce je povzbudit cestující k tomu, aby používali dopravní prostředky šetrnější k životnímu prostředí na kratší vzdálenosti, a to hlavně – postupně. Cestující neuniknou zdražení letenek. Odborníci však naznačují, že nová břemena by měla být ukládána s mírou a navrhované změny musí doprovázet rozšiřování sítě vysokorychlostní železnice.

Reklamy

Hlavním cílem evropské ekologické dohody je přivést hospodářství EU k plné klimatické neutralitě v roce 2050. Aby se tak stalo, odborníci říkají, že do roku 2030 je třeba snížit čisté emise skleníkových plynů. nejméně o 55% ve srovnání s úrovněmi z roku 1990. Balíček návrhů na toto téma, známý jako „Fit for 55“, přijala Evropská komise 14. července. Z hlediska letecké dopravy je nejdůležitější oznámení o ročním 4,5% snížení počtu povolenek na emise pro lety v rámci EU. Do roku 2026 mají být bezplatné povolenky zcela vyřazeny. Na druhé straně emise z mimoevropských letů mají být kompenzovány v systému CORSIA, koordinovaném Mezinárodní organizací pro civilní letectví.

Podle oficiálních údajů se dnes letecká doprava v EU podílí na celkových emisích skleníkových plynů z odvětví dopravy 3,8%(pro srovnání: námořní doprava – 4%, silniční doprava – 20,4%).

ES: Oběti jsou nutné

Ohlášená řešení výrazně zvýší náklady na spuštění leteckých spojení. Dopravci pravděpodobně budou chtít alespoň část těchto nákladů přenést na cestující, což zvýší ceny letenek. Samotná Evropská komise si je těchto hrozeb vědoma. „Zatímco ve střednědobém a dlouhodobém horizontu přínosy politiky EU v oblasti klimatu jasně převažují nad náklady na tento přechod, tato politika může v krátkodobém horizontu vyvinout další tlak na domácnosti, mikropodniky a uživatele dopravy,“ připustila tisková zpráva. Řešení navržená v balíčku mají umožnit přizpůsobení změnám a rovnoměrné rozložení jejich nákladů.

Budeme podporovat přechod odvětví dopravy na systém přizpůsobený budoucím potřebám. Vytvoříme trh s udržitelnými alternativními palivy a nízkoemisními technologiemi a zároveň zavedeme vhodnou infrastrukturu, která zajistí popularizaci vozidel a lodí s nulovými emisemi. Tento balíček přesahuje ekologizaci mobility a logistiky, je to příležitost, aby se EU stala vedoucím trhem pro špičkové technologie, prohlašuje komisařka pro dopravu Adina Vălean.

Letectví bude rovněž ovlivněno navrhovaným nařízením o infrastruktuře pro alternativní paliva. Letadla podle něj musí mít přístup k elektřině z „čistých“ zdrojů na letištích EU. Iniciativa ReFuelEU Aviation má uložit dodavatelům paliv povinnost dodávat rostoucí množství leteckého paliva smíchaného s biopalivy a nízkoemisními syntetickými palivy.

Furgalski: Šroub příliš neutahujte

Podle prezidenta správní rady týmu ekonomických poradců TOR Adriana Furgalského by se při zavádění nových předpisů mělo pamatovat na provázanost jednotlivých sektorů ekonomiky. – Pokud je šroub utahován příliš rychle a příliš tvrdě, může být vývoj omezený a v konečném důsledku méně prostředků na – naprosto nezbytné – zrychlení boje proti změně klimatu – domnívá se expert. Upozorňuje také, že navrhovaná řešení budou zavedena v době překonání krize způsobené pandemií COVID-19.

Desetileté období zavedení daně z pohonných hmot by proto mělo být dostatečné. Většině dopravců se podařilo přežít díky veřejné podpoře, ale pamatujte, že víceméně polovina z toho je splatná. Peníze pro letecké společnosti nespadnou z nebe, ale budu muset skončit v kapsách cestujících a plátců daní, tedy nás všech. Největším překvapením pro cestující budou nízkonákladové letecké společnosti, protože si rozhodně nebudou moci dovolit být tak levné – předpovídá Furgalski.

Technologické změny směrem k ekologii v letectví neprobíhají tak rychle, jako například v automobilovém průmyslu. Nové typy letadel však spotřebují o 15–20% méně paliva než jejich starší protějšky. Je důležité stimulovat trh s biopalivy tváří v tvář rostoucím cenám tradičních paliv, která jsou v současné době velmi drahá kvůli nízkému rozsahu výroby a používání (pouze 0,1% z celkové spotřeby leteckých paliv). Mám zde na mysli nějakou formu dotací na výrobu biopaliv z daňových příjmů ze starých leteckých leteckých paliv a jejich množství nemusí být velké, protože na druhé straně letecké společnosti ušetří na nákladech na emisní práva – upozorňuje prezident ZDG TOR.

Zrychlíme stavbu VRT!

Podle jeho názoru – ačkoliv nové daňové návrhy mohou být v důsledku tlaku vlád stále uvolněny – dnes navrhované předpisy jsou pro letectví spíše hrozbou než příležitostí pro železnice. Existuje také mnoho neznámých. Měly by být zákazy letů přijímány Bruselem shora dolů, s přihlédnutím k době cesty nebo vzdálenosti? Pokud bychom měli dobře rozvinutou evropskou vysokorychlostní železniční síť-pokračujte. Víme však, že tyto zbytky na kontinentu nezajišťují kvalitní spojení v rámci jednotlivých členských států, natož mezi nimi, tvrdí Furgalski. Dodává, že rozšíření sítě VRT by mělo předcházet uložení dalších zátěží leteckému průmyslu, nebo jeho účelové likvidaci na kratší vzdálenosti, jak se o to snaží někteří zakomplexovaní úředníci EU.

Prezident ZDG TOR zdůrazňuje, že letecké společnosti a železniční dopravci nemusí být navzájem konkurenty. Počítám s posílením společné letecké a železniční nabídky. Není to například pohled na produkt Lufthansa Express Rail, dnes něco jedinečného. Německo na sebe neuložilo žádné požadavky, ani Evropská komise je neukládala u příležitosti udělení souhlasu se státní podporou, a přesto má být nabídka do konce letošního roku výrazně navýšena z více než 120 dnes provozovaných spojení připomíná.

Sipiński: Dopravci potřebují ke změně motivaci

Optimističtější je Dominik Sipiński, letecký analytik Ch-Aviation a Polityka Insight. Podle jeho názoru dojde ke zvýšení cen, ale dlouhodobě budou všichni těžit ze změn v dopravním sektoru.  Balíček Fit for 55 je primárně zaměřen na zajištění toho, aby letectví vynaložilo veškeré náklady na životní prostředí, srovnatelné s jinými druhy dopravy. Vzhledem k tomu, že letectví v současné době dostává environmentální dotace ve formě osvobození od daně na letecké palivo nebo bezplatné emisní povolenky v rámci systému ETS, odstranění těchto dotací nepochybně zvýší provozní náklady, připouští. Kvůli nízkým maržím ještě před pandemií (obvykle ne více než 5%) budou muset dopravci zvýšit ceny letenek o až 15%, někdy to bude u nízkonákladových společností mnohem více.

Dalo by se také očekávat, že zvýšení nákladů bude dále motivovat letecké společnosti hledat alternativy na krátkých trasách, především ve formě užší spolupráce se železnicí – předpovídá Sipiński.  Proto jsou návrhy Komise pozitivní: lety po Evropě by měly být nákladnější, aby dopravce i cestující povzbudili k cestování po železnici, byť výsledný efekt může být i ten, že železnice bude stále více potřebovat strojvedoucích a stále rychlejší a kvalitnější techniiku, co je dnes zvláště u Východní Evropy problém. Extra toto platí u většiny postkomunistických zemí, kde více vítězí lobing a rozkrádání peněz do železnice politiky, kteří přesouvají peníze do svých firem, nebo ekologických spolků, které doslovně terorizují společnost nesmyslnými požadavky. Tyto změny musí jít ruku v ruce s investicemi a organizačními vylepšeními železnic, říká. Rovněž poukazuje na to, že dopady nadměrných emisí skleníkových plynů budou nebezpečnější než o něco dražší letecká doprava. Toto bude mít určitě dopad na místní regionální letiště a mezinárodní letiště, jako má Brno, nebo řada Polských měst, včetně letišť tipu Poprad a Košice, která ne toto doplatí a nejspíše budou muset skončit, či být jenom jako nákladní letiště. Nebudou už sloužit osobní dopravě.

 

Admin
Author: Admin