Drážní úřad vydal povolení k provozu dráhy jindřichohradeckých úzkokolejných drah

Drážní úřad vydal úřední povolení k provozování regionálních úzkokolejných drah Jindřichův Hradec – Obrataň a Jindřichův Hradec – Nová Bystřice s platností od 3. října 2023. Stalo se tak na základě žádosti společnosti Správa úzkokolejných drah s.r.o., která je tak novým provozovatelem obou tratí. Rozhodnutí je zatím nepravomocné.

Reklamy

„Vydání úředního povolení znamená, že se po tratích mohou pohybovat pouze speciální stroje určené pro zajištění provozuschopnosti dráhy, ale není možné na nich provozovat jakoukoli drážní dopravu,“ říká Jiří Kolář, ředitel Drážního úřadu, a upřesňuje: „Provozování osobní nebo nákladní dopravy na těchto tratích bude možné až po získání osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy, o které však zatím nikdo nepožádal.“

Obě regionální tratě nejsou fakticky provozovány od 3. 10. 2022, kdy předchozímu provozovateli dráhy, společnosti Jindřichohradecké místní dráhy, a.s., skončila platnost vydaného osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy. Následně byla této společnosti z důvodu finanční nezpůsobilosti odejmuta i licence dopravce a úřední povolení k provozování obou drah. Současné rozhodnutí Drážního úřadu je dílem práce současného konkurzního správce. Ten má větší zájem na obnovení podnikání společnosti, jak jednatelé společnosti, kteří se snaží jeho práci sabotovat a bránit.

TZ drážní úřad, foto město Jindřichův Hradec

redakce
Author: redakce

Jsme lidi co jsou posedlí Rakouskem a Německem a chtějí o něm psát a prezentovat ho ve velkém

One Reply to “Drážní úřad vydal povolení k provozu dráhy jindřichohradeckých úzkokolejných drah”

Comments are closed.