Foto: DPP – Zdeněk Bek

Foto: DPP – Zdeněk Bek

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) bude od úterý 26. března od ranního výjezdu do čtvrtka 8. dubna 2024 do ranního výjezdu opravovat tramvajovou trať v blokové smyčce Březiněveská. Z tohoto důvodu bude v první etapě do 4. dubna obousměrně přerušen tramvajový provoz v úseku Kobylisy – Vozovna Kobylisy, ve druhé etapě od 4. do 8. dubna 2024 pak v úseku Kobylisy – Sídliště Ďáblice. Velikonoční prázdniny DPP tradičně využije na další výměnu dřevěných pražců za betonové na trase C, tentokrát v úseku mezi stanicemi Muzeum a Hlavní nádraží. Proto bude od pátku 29. března od zahájení provozu do pondělí 1. dubna do skončení provozu obousměrně přerušen provoz metra na lince C v úseku I. P. Pavlova – Nádraží Holešovice. O Velikonocích začne DPP modernizovat také zabezpečovací zařízení mezi stanicemi Roztyly a Háje. Na neděli 31. března 2024 od zhruba 20:00 do skončení provozu jsou naplánovány jeho zkoušky, proto bude v této době přerušen provoz metra na lince C i v úseku Kačerov – Háje. Během výluk metra na lince C DPP zavede náhradní autobusovou dopravu XC.

Reklamy

V rámci opravy tramvajové tratě v blokové smyčce Březiněveská DPP postupně vymění sjezdovou výhybku ve smyčce, kolejové oblouky a křížení na výjezdu a vjezdu do obratiště, které jsou už opotřebené a dožilé, pocházející z roku 2009. Práce, které si DPP bude realizovat vlastními silami, budou probíhat tak, aby bylo v maximální míře zachováno ranní vypravení tramvají z vozovny Kobylisy i jejich zátah po skončení denního provozu. Proto jsou etapizovány a samotná vozovna Kobylisy zůstane bez provozu pouze o velikonočním víkendu. V první etapě od 26. března do 4. dubna 2024 bude přerušen provoz tramvají v úseku Kobylisy – Vozovna Kobylisy, ve druhé etapě prací od 4. do 8. dubna 2024 pak v úseku Kobylisy – Sídliště Ďáblice.

Po skončení těchto dvou etap se DPP od pondělí 8. dubna přesune do Trojské ulice, kde v křižovatce s ulicemi Nad Šutkou a Zenklova vymění kolejové rozvětvení a paralelně s tím v Partyzánské ulici opraví kolejnice mezi kolejovým rozvětvením do ulice Na Zátorách/Plynární a křižovatkou s Vrbenského ulicí. Tato etapa oprav potrvá do 16. dubna 2024 do ukončení denního provozu. Během prací bude obousměrně přerušen provoz tramvají v úseku Nádraží Holešovice (v Partyzánské ulici) – Hercovka. Touto akcí budou pro letošní rok dokončeny opravy tramvajových tratí v Severním městě, tj. tratí procházejících kolem uzlu Kobylisy.

Výměna dalších 1059 dřevěných pražců o Velikonocích

Také o letošních Velikonocích bude DPP pokračovat ve výměně původních, více než 50 let starých dřevěných pražců na nejstarším úseku tratě C za nové, betonové. Tentokrát budou práce probíhat na pravé i levé traťové koleji v mezistaničních tunelech v úseku Muzeum – Hlavní nádraží. Pracovníci DPP a subdodavatelé o Velikonocích vymění celkem 1059 dřevěných pražců. Po skončení této etapy bude na trase C už celkem 12 528 betonových pražců, tj. více než 60 % z celkového počtu, nicméně zůstane ještě 6 869 dřevěných k výměně. Další etapu DPP plánuje na začátku letošních letních prázdnin a o prodlouženém víkendu na konci října.

Zahájení modernizace zabezpečovacího zařízení metra na trase C

Velikonoce DPP využije k zahájení další významné investiční akce – modernizaci původního zabezpečovacího zařízení v metru na trase C v celém úseku Háje – Vltavská. Jedná se o kompletní výměnu původních reléových staničních a traťových zabezpečovacích zařízení za moderní elektronická stavědla. Většina z nich totiž pochází z roku 1974, tj. z doby zahájení provozu metra, a je technologicky i morálně zastaralá. Modernizace těchto zabezpečovacích zařízení je nezbytnou podmínkou pro budoucí automatizaci celé trasy C. O Velikonocích DPP zrealizuje první část prací na modernizaci zabezpečovacího zařízení v úseku Háje – Roztyly, druhou a poslední etapu DPP v tomto úseku plánuje zrealizovat na konci letošního června. Celá investiční akce potrvá zhruba čtyři roky. O Velikonoční neděli večer pak proběhne zkouška nainstalovaných zabezpečovacích zařízení, kterou nelze z bezpečnostních důvodů provést za plného provozu metra s cestujícími.

DOPRAVNÍ OPATŘENÍ

1./ Výluka provozu tramvají v úseku Kobylisy – Vozovna Kobylisy

Z důvodu opravy tramvajové trati je od úterý 26. března 2024 od cca 4:30 do čtvrtka 4. dubna 2024 do zhruba 4:30 obousměrně přerušen provoz tramvají v úseku Kobylisy – Vozovna Kobylisy.

Změny tras tramvajových linek

 • Linky 3, 17, 24 a 95 jsou ve směru z centra ze zastávky Kobylisy vedeny přes zastávky Střelničná a Ládví do obratiště Sídliště Ďáblice.
 • Linka 6 je ve směru z centra zkrácena do zastávky Dělnická, dále pokračuje jako linka 14 směr Spořilov.
 • Linka 14 je ve směru z centra zkrácena do zastávky Dělnická, dále pokračuje jako linka 6 směr Kubánské náměstí.

Jako náhradní dopravu v úseku Kobylisy – Vozovna Kobylisy DPP doporučuje využít pravidelné autobusové linky 145, 162 nebo 169 a noční 913.

2./ Výluka provozu tramvají v úseku Kobylisy – Sídliště Ďáblice

Z důvodu opravy tramvajové trati je od čtvrtka 4. dubna 2024 od cca 4:30 h do pondělí 8. dubna 2024 do zhruba 4:30 obousměrně přerušen provoz tramvají v úseku Kobylisy – Sídliště Ďáblice.

Změny tras tramvajových linek

 • Linky 3, 10 a 93 jsou ve směru z centra ze zastávky Kobylisy vedeny přes zastávky Březiněveská a Líbeznická do obratiště Vozovna Kobylisy.
 • Linka 6 je ve směru z centra zkrácena do zastávky Dělnická, dále pokračuje jako linka 14 směr Spořilov.
 • Linka 14 je ve směru z centra zkrácena do zastávky Dělnická, dále pokračuje jako linka 6 směr Kubánské náměstí.
 • Linka 24 je ve směru z centra zkrácena do zastávky Bílá labuť

Jako náhradní dopravu lze v denním provozu využít pravidelné autobusové linky. V úseku Kobylisy – Štěpničná linky 152 a 177, v úseku Ládví – Sídliště Ďáblice linku 103.

V nočním provozu je zavedena náhradní autobusová doprava X93 v trase Kobylisy – Ládví – Sídliště Ďáblice.

Zastávky linky X93
Směr Sídliště Ďáblice:

 • Kobylisy – nástupní – v ulici Pod Sídlištěm, v zastávce linky 152
 • Kyselova – ve Střelničné ulici, v zastávce náhradní autobusové dopravy
 • Ládví, Štěpničná – ve Střelničné ulici, v zastávkách linky 152
 • Sídliště Ďáblice – výstupní – v Ďáblické ulici, v zastávce linky 183

Směr Kobylisy:

 • Sídliště Ďáblice – nástupní – v nástupní zastávce v autobusovém obratišti
 • Třebenická – v Ďáblické ulici, v zastávce linky 183
 • Štěpničná, Ládví – ve Střelničné ulici, v zastávkách linky 152
 • Kobylisy – výstupní – v Klapkově ulici, v zastávce tramvají směr do centra

Změny v zastávkách autobusů
Pro linky 152, 177 a 913 se zřizuje zastávka Kyselova (směr Ládví) ve Střelničné ulici, v zastávce určené pro náhradní dopravu.

3./ Výluka provozu metra na lince C v úseku I. P. Pavlova – Nádraží Holešovice

Z důvodu opravy tratě je od pátku 29. března 2024 od zahájení provozu do pondělí 1. dubna 2024 do ukončení provozu obousměrně přerušen provoz metra na lince C mezi stanicemi I. P. Pavlova a Nádraží Holešovice.

Náhradní autobusová doprava
V denním provozu je zavedena náhradní autobusová doprava XC v trase I. P. Pavlova – Muzeum – Hlavní nádraží – Florenc – Vltavská – Nádraží Holešovice.

Zastávky linky XC
Směr Nádraží Holešovice:

 • I. P. Pavlova – nástupní – na náměstí I. P. Pavlova mezi Sokolskou a Legerovou ulicí u vstupu do metra
 • Muzeum – v Legerově ulici v zastávce autobusové linky 905 směr Sídliště Čimice
 • Hlavní nádraží – ve Wilsonově ulici v zastávce autobusové linky 905 směr Sídliště Čimice
 • Florenc – ve Wilsonově ulici na přemostění Masarykova nádraží
 • Vltavská – na sjezdové rampě z Hlávkova mostu
 • Nádraží Holešovice – výstupní – v obratišti autobusů ve výstupní zastávce

Směr I. P. Pavlova:

 • Nádraží Holešovice – nástupní – v obratišti autobusů v nástupní zastávce autobusové linky 156
 • Vltavská – na Bubenském nábřeží v zastávce autobusové linky 156
 • Florenc – ve Wilsonově ulici na přemostění Masarykova nádraží
 • Hlavní nádraží – ve Wilsonově ulici v zastávce autobusové linky 905 směr Jižní Město
 • Muzeum – ve Wilsonově ulici v zastávce autobusové linky 905 směr Jižní Město
 • I. P. Pavlova – výstupní – na náměstí I. P. Pavlova mezi Sokolskou a Legerovou ulicí u vstupu do metra

Alternativní náhradní tramvajová doprava
V denním provozu je linka 36 v trase Zvonařka – I. P. Pavlova – Karlovo náměstí – Václavské náměstí – Masarykovo nádraží – Florenc – Křižíkova – Invalidovna – Palmovka – Bulovka – Kobylisy – Ládví – Sídliště Ďáblice.

Změny tras linek tramvají
Linka 23 je ve směru od Královky ze zastávky Bruselská odkloněna přes zastávky Pod Karlovem a Nuselské schody do zastávky Náměstí Bratří Synků (výstupní v ulici Na Zámecké, nástupní v obratišti).

Bezbariérové cestování
S ohledem na to, že k zastávce náhradní autobusové dopravy XC Florenc není bezbariérový přístup, DPP doporučuje využít spojení tramvajovou linkou 36 s bezbariérovým přestupem na metro C ve stanicích I. P. Pavlova, Kobylisy a Ládví případně další linky povrchové dopravy.

4./ Výluka provozu metra na lince C v úseku Kačerov – Háje

Z důvodu opravy tratě je v neděli 31. března 2024 od cca 20:00 do ukončení provozu obousměrně přerušen provoz metra na lince C mezi stanicemi Kačerov a Háje.

Náhradní autobusová doprava
V denním provozu je zavedena náhradní autobusová doprava XC v trase Kačerov – Roztyly – Chodov – Opatov – Háje.

Zastávky linky XC
Směr Háje:

 • Kačerov – nástupní – v nástupní zastávce linky 189 směr Sídliště Lhotka
 • Roztyly, Dědinova – v Ryšavého ulici v zastávkách linky 197 směr Smíchovské nádraží
 • Chodov, Jarníkova, Na Jelenách – v Roztylské ulici v zastávkách linky 197 směr Smíchovské nádraží
 • U Dálnice – v ulici Na Jelenách v zastávce linky 177 směr Poliklinika Mazurská
 • Opatov – v zastávce linky 177 směr Poliklinika Mazurská
 • Bachova, Mikulova, Hněvkovského – ve Hviezdoslavově ulici v zastávkách linky 125 směr Skalka
 • Modrá škola – v ulici U Modré školy v zastávce linky 125 směr Skalka
 • Háje – výstupní – před vstupem do vestibulu stanice metra

Směr Kačerov:

 • Háje – nástupní – v autobusovém obratišti v zastávce linky 125 směr Smíchovské nádraží
 • Modrá škola – v ulici U Modré školy v zastávce linky 125 směr Smíchovské nádraží
 • Hněvkovského, Mikulova, Bachova – ve Hviezdoslavově ulici v zastávkách linky 125 směr Smíchovské nádraží
 • Opatov – v zastávce linky 177 směr Chodov
 • U Dálnice – v ulici Na Jelenách v zastávce linky 177 směr Chodov
 • Na Jelenách, Jarníkova, Chodov – v Roztylské ulici v zastávkách linky 197 směr Roztyly
 • Dědinova – v Ryšavého ulici v zastávce linky 197 směr Roztyly
 • Roztyly – před vstupem do pasáže u stanice metra v zastávce linky 135 směr Florenc
 • Kačerov – výstupní – ve výstupní zastávce autobusů

Změny v zastávkách autobusů
Přemísťuje se zastávka Kačerov v autobusovém obratišti pro linky 138, 189, 193 a 215 (směr Nemocnice Krč) do nástupní zastávky linky 106 směr Nádraží Braník.

redakce
Author: redakce

Jsme lidi co jsou posedlí Rakouskem a Německem a chtějí o něm psát a prezentovat ho ve velkém

Discover more from Transport Minutes

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading