autor DPP

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) začne od pondělí 24. října, od půlnoci z neděle 23. října, opravovat tramvajovou trať na Karlově náměstí v krátkém úseku od zastávky Novoměstská radnice po křižovatku Myslíkovy a Spálené ulice. Práce potrvají do pátku 4. listopadu 2022, zhruba do půlnoci. Z tohoto důvodu bude po celou dobu opravy tratě obousměrně vyloučen tramvajový provoz v úseku Karlovo náměstí – Myslíkova. Oprava se dotkne provozu 11 denních, 8 nočních tramvajových a 4 nočních autobusových linek. Náhradní autobusová doprava není zavedena.

Reklamy

 

DPP v uvedeném úseku tramvajové tratě musí vyměnit kolejnice a oblouky, které jsou již na hranici své životnosti – slouží 8, respektive 12 let. „Jedná se o druhý nejzatíženější úsek tramvajové sítě DPP v Praze, kterým ve špičkách projíždí tramvaje v intervalu 60 sekund v každém směru. Za pracovní den jde o více než 800 spojů. Tomu odpovídá míra opotřebení kolejnic. Ty musíme v tomto úseku vyměnit ještě před začátkem zimy, aby zde nedošlo v období nízkých teplot k lomu kolejnice nebo k dosažení normového opotřebení kolejnic. Obojí by znamenalo zastavení provozu tramvají v místě, kde není pro tolik linek k dispozici objízdná trasa. Pro opravu využíváme podzimní prázdniny, aby dopad dopravních omezení byl minimalizován. O letních prázdninách by taková oprava měla ještě o trochu menší dopady pro obyvatele města, ale vzhledem k předsednictví ČR v Radě EU jsme nechtěli centrum města zatěžovat stavební činností,“ říká Miroslav Penc, vedoucí jednotky Dopravní cesta Tramvaje DPP.

Tramvajové linky 2, 3, 12, 18, 23 a noční linky 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 a 99 budou během opravy tratě vedeny po změněných trasách. Linky 5 a 14 budou zkráceny a linka 21 zrušena. Nejvíce se oprava dotkne linek 6, 22 a 24, které budou kvůli opravovanému úseku na Karlově náměstí rozděleny tak, aby ve směru z okrajových částí města do centra, a naopak z centra do okrajových částí Prahy mohly cestujícím sloužit bez výraznějších změn.

Cestujících, kteří využívají tramvajovou dopravu z okrajových částí Prahy do centra, by se proto výluka neměla zásadněji dotknout, např. typicky u linky 22 od Bílé Hory na Národní třídu nebo v opačném směru od Nádraží Hostivař na Karlovo náměstí a naopak. Obdobně tomu bude i u linek 6 a 24. Během celé výluky na Karlově náměstí zůstane zachováno oblíbené tramvajové spojení mezi náměstím I. P. Pavlova a Karlovým náměstím. Pro přesun z Národní třídy na Karlovo náměstí nebo naopak doporučujeme během výluky využít linku B pražského metra,“ doplňuje Jiří Vodrážka, vedoucí odboru Organizace provozu DPP a dodává: „Bohužel počet tramvajových spojů projíždějících daným úsekem Karlova náměstí a kapacita, resp. propustnost křižovatky na Palackého náměstí nám neumožňuje všechny linky vést po změněné trase přes Palackého náměstí, po Rašínově nábřeží a Myslíkovou ulicí zpět do původní trasy. Při jakékoliv výluce či mimořádné události na tomto úseku Karlova náměstí se jasně ukazuje, jak významně v pražské tramvajové síti chybí propojení tratí přes Václavské náměstí.

Dopravní opatření

Z důvodu opravy tramvajové trati je od pondělí 24. října 2022 (cca 0:00 hod.) do pátku 4. listopadu 2022 (cca 24:00 hod.) obousměrně přerušen provoz tramvají v úseku Karlovo náměstí – Myslíkova.

Změny tras tramvajových linek

 • Linka 2 je ve směru od Sídliště Petřiny ze zastávky Chotkovy sady odkloněna přes zastávky Malostranská (na nábřeží Edvarda Beneše) a Právnická fakulta do zastávky Malostranská (u metra), odkud je vedena zpět směr Sídliště Petřiny.
 • Linka 3 je v úseku Lazarská – Palackého náměstí odkloněna přes zastávky Myslíkova a Jiráskovo náměstí.
 • Linka 5 je ve směru od Vozovny Žižkov zkrácena do zastávky Sídliště Barrandov.
 • Linka 6 je rozdělena na dvě části:
  • Ve směru od Kubánského náměstí je zkrácena do zastávky Karlovo náměstí, dále pokračuje jako linka 14 směr Spořilov.
  • Ve směru od Lehovce je zkrácena do zastávky Lazarská, dále pokračuje jako linka 22 přes zastávku Národní třída směr Bílá Hora.
 • Linka 12 je ve směru z centra ze Sídliště Barrandov prodloužena do zastávky Holyně. Ve směru od Holyně je ze zastávky Vltavská (na předmostí Hlávkova mostu) prodloužena přes zastávky Bílá labuť a Masarykovo nádraží do zastávky Hlavní nádraží (v Opletalově ulici).
 • Linka 14 je ve směru od Spořilova zkrácena do zastávky Karlovo náměstí, dále pokračuje jako linka 6 směr Kubánské náměstí.
 • Linka 18 je v úseku Národní třída – Albertov odkloněna přes zastávky Myslíkova, Jiráskovo náměstí, Palackého náměstí a Výtoň.
 • Linka 21 je zrušena.
 • Linka 22 je provozována v následujících variantách tras:
  Ve směru od Bílé Hory je ze zastávky Národní třída vedena do zastávky Lazarská. Dále pokračuje:

  • jako linka 6 směr Lehovec nebo
  • jako linka 24 směr Vozovna Kobylisy nebo
  • jako linka 22 přes zastávky Václavské náměstí a Masarykovo nádraží do zastávky Bílá labuť.
 • Ve směru od Nádraží Hostivař je vedena ve své trase do zastávky Karlovo náměstí. Dále pokračuje:
  • jako linka 24 směr Náměstí Bratří Synků nebo
  • jako linka 22 přes zastávky Palackého náměstí, Výtoň a Dvorce do obratiště Nádraží Braník.
 • Linka 23 je ve směru od Královky ze zastávky Malostranská (na nábřeží Edvarda Beneše) odkloněna přes zastávku Právnická fakulta do zastávky Malostranská (u metra), odkud je vedena zpět směr Královka.
 • Linka 24 je rozdělena na dvě části:
  • ve směru od Vozovny Kobylisy je zkrácena do zastávky Lazarská, dále pokračuje jako linka 22 přes zastávku Národní třída směr Bílá Hora.
  • Ve směru od Náměstí Bratří Synků je zkrácena do zastávky Karlovo náměstí, dále pokračuje jako linka 22 směr Nádraží Hostivař.
 • Linky 91, 96, 97 a 99 jsou v úseku Lazarská – Karlovo náměstí odkloněny přes zastávky Myslíkova, Jiráskovo náměstí a Palackého náměstí.
 • Linka 92 je v úseku Lazarská – Palackého náměstí odkloněna přes zastávky Myslíkova a Jiráskovo náměstí.
 • Linky 93 a 95 jsou v úseku Lazarská – Albertov odkloněny přes zastávky Myslíkova, Jiráskovo náměstí, Palackého náměstí a Výtoň.
 • Linka 94 je v úseku Lazarská – Zborovská odkloněna přes zastávky Myslíkova a Jiráskovo náměstí.

Změny v zastávkách tramvají

Zřizuje se zastávka Malostranská ve směru Čechův most, resp. Právnická fakulta na nábřeží Edvarda Beneše.

Změny v zastávkách autobusů

Pro linky 904 a 910 se po dobu výluky ruší zastávka Myslíkova (směr do centra) a přemísťuje se zastávka Jiráskovo náměstí (směr do centra) do zastávky linky 176 na Jiráskově náměstí (směr Karlovo náměstí).
Pro linky 904, 907, 908 a 910 se od pátku 28. října 2022 (cca 0:00 hod.) do pondělí 31. října 2022 (cca 4:30 hod.) přemísťuje zastávka Karlovo náměstí (směr z centra) na Karlově náměstí přibližně 30 metrů za křižovatku s Ječnou ulicí.

Změny v individuální automobilové dopravě

Během prodlouženého víkendu od čtvrtka 27. října 2022 od cca 19:00 hod. do pondělí 31. října 2022 do cca 6:00 hod. bude pro automobilovou dopravu uzavřen přímý přejezd křižovatkou Karlovo náměstí a ulice Odborů ve směru ze Žitné ulice. Objízdná trasa bude vedena při vjezdu na Karlovo náměstí ze Žitné ulice vpravo k Novoměstské radnici, před křižovatkou s Vodičkovou ulicí vlevo okolo samotné Novoměstské radnice, opět vlevo do Spálené ulice a pak přímo po Karlově náměstí směr Resslova ulice. Ve zbylých obdobích, tj. od 24. do 27. října a od 31. října do 4. listopadu, je zachován provoz v křižovatce Karlovo náměstí a ulice Odborů ve dvou jízdních pruzích.

podklad, mapa výluky DPP

redakce
Author: redakce

Jsme lidi co jsou posedlí Rakouskem a Německem a chtějí o něm psát a prezentovat ho ve velkém

Discover more from Transport Minutes

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading