Spousta obyvatel městské části Královo pole využívá Sadu Národního odboje při ulici Klusáčkova jako místo pro odpočinek, relaxaci, místo pro setkávání s přáteli nebo na posezení u jednoho v Šelepce.
Takové pohodlí si ovšem budete muset nějaký čas odpírat. Od 4. 11. 2019 do 15. 7. 2020 bude na ulici Klusáčkové probíhat oprava vodovodu a kanalizace. Pro příjezd na ulici Chlupovu využijte ulici Šumavská. Ulice Chlupova bude po dobu tohoto opatření slepá.
Všem obyvatelům dotčené oblasti přejeme pevné nervy a hodně štěstí, aby oprava trvala nejlépe kratší dobu než je avizována ve veřejné vyhlášce.
Admin
Author: Admin

Discover more from Transport Minutes

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading