Dopravní řešení na Červených Vrškách projde změnou a počet tzv. retardérů bude zredukován

foto město Benešov

Ve středu 17. ledna 2024 proběhlo jednání mezi silničním správním úřadem, Policií ČR, městem Benešov a zástupcem petičního výboru, na kterém bylo prodiskutováno stávající dopravní řešení v lokalitě rodinných domů na Červených Vrškách. Skupina došla k návrhu nového řešení, které v konečném důsledku povede k omezení počtu zpomalovacích polštářů.

Reklamy

V první polovině roku 2023 byly v lokalitě rodinných domů na Červených Vrškách nainstalovány zpomalovací polštáře. Stalo se tak na základě opatření obecné povahy a v souladu s podmínkami Policie České republiky i příslušné technické normy společností QUO s. r. o. Cílem tohoto opatření bylo zpomalit řidiče, aby dodržovali předepsanou rychlost 30 km/hod. a také přednost zprava, která platí v celé zóně, a tím zvýšili bezpečnost chodců i dalších účastníků provozu.

Nové opatření však nebylo ze strany místních obyvatel přijato pozitivně, což přivedlo vedení města k vypracování odborného posouzení, které zhodnotilo stávající řešení a navrhlo možné úpravy. Kritika občanů nakonec vyústila v sepsání petice za odstranění zpomalovacích polštářů.

Aby byla situace vyřešena k větší spokojenosti obyvatel, dne 17. ledna 2024 proběhla na půdě benešovské radnice schůzka, které se zúčastnil starosta Benešova Jaroslav Hlavnička, oba místostarostové Roman Tichovský a Jakub Hostek spolu s dopravním inspektorem Josefem Vyhnálkem, vedoucí oddělení silničního správního úřadu Martou Koptovou, vedoucí Odboru investic Alenou Pokornou a také předsedou petičního výboru Davidem Poustkou.

Schůzka vyústila v návrh řešení, který by počet zpomalovacích polštářů zredukoval, ale zachoval stávající zónu 30 (tj. včetně předepsané rychlosti 30 km/hod a dalších specifik zóny 30, které upravuje norma TP218). Návrh byl souhlasně přijat všemi účastníky z hlediska proveditelnosti i z pohledu vnímání obyvatel Benešova žijících v dotčené zóně. Pan Poustka byl seznámen i s faktem, že při všech vjezdech do zóny zpomalovací polštáře zůstanou (možné ale bude jejich umístění posunout – např. vzhledem ke sklonu vozovky).

Vedení města Benešov spolu s radními určilo další postup, kdy dojde k vypracování návrhu na zavedení jednosměrného provozu, s nímž se spojí vyznačení parkovacích míst, jejichž rozmístění zafunguje jako přirozený zpomalovací prvek. To umožní zredukování stávajícího počtu zpomalovacích polštářů. „Je možné, že na zavedení jednosměrek naváže umístění dalších zpomalovacích prvků. Půjde např. o zálivy nebo zvýšené plochy, rádi bychom ale všechny další úpravy konzultovali s petičním výboremm, a dosáhli tak větší spokojenosti místních. Ve všech případech se také i nadále budeme řídit doporučeními Policie ČR a budeme postupovat dle předpisů,“ doplnil místostarosta Jakub Hostek.

TS Benešov

redakce
Author: redakce

Jsme lidi co jsou posedlí Rakouskem a Německem a chtějí o něm psát a prezentovat ho ve velkém

One Reply to “Dopravní řešení na Červených Vrškách projde změnou a počet tzv. retardérů bude zredukován”

Comments are closed.