ČD pošlou do roku 2026 na revizní opravy přes 2 000 vozidel, po dodavatelích žádají vysokou kvalitu práce a dodržování termínů

Národní dopravce pošle během příštích 4 let na výrobci předepsané periodické prohlídky a opravy přes 2 000 drážních vozidel. Ročně vyčlení na tuto údržbu kolem 3,5 miliardy korun. Zároveň s tím žádají České dráhy vysokou kvalitu odvedené práce a plnění termínů.

Reklamy

Pod názvem Den dodavatelů 2022 dnes probíhá v sídle Českých drah setkání se všemi dodavateli, opravci a výrobci, kteří zajišťují výrobu, modernizaci a údržbu drážních vozidel, náhradní díly a další činnosti v oblasti údržby vlaků. „Se všemi našimi partnery dnes vyhodnocujeme vývoj v oblasti výroby, modernizace a údržby kolejových vozidel a zároveň jim představíme výhled na další čtyři roky. Servisním firmám dáváme hodně práce a platíme velký balík peněz. Za posledních 6 let narostl rozsah údržby ze zhruba 300 na 800 vozidel ročně a finanční objem údržby narostl o 2 miliardy korun. Zatímco se v roce 2017 opravilo jen za 1,7 miliardy korun, v roce 2021 to bylo už za 3,2 miliardy a letos vkládáme do periodických oprav dokonce 3,7 miliardy korun. Bohužel objemu práce a částkám, které našim partnerům dáváme, občas neodpovídá kvalita odvedené práce a plnění termínů. Ty jsou letos u hnacích vozidel až o 75 % času a u osobních vozů o 50 % času překračované,“upozorňuje Michal Kraus, místopředseda představenstva a náměstek generálního ředitele ČD pro servis.

Národní dopravce si je vědom, že část problémů mohla vzniknout v minulosti, kdy došlo k omezení počtu drážních vozidel a také oprav realizovaných v České republice. Tomu přizpůsobili dodavatelé své kapacity a v uplynulých letech nestihli včas reagovat na změnu trendu a opětovný růst prováděných periodických oprav. Situaci navíc zkomplikovala pandemie COVID-19 a letos také válka na Ukrajině a energetická krize. Zároveň se zásadně modernizuje vozidlový park Českých drah a vzrostly požadavky na profese i na technické vybavení dodavatelů.

„Zatímco dřív, u starých vlaků, stačilo na periodické opravy kladivo, šroubovák a sada klíčů, tak dnes se technici neobejdou bez počítačů a moderní diagnostiky. Řada sofistikovaných dílů se musí servisovat na speciálních pracovištích, třeba brzdy Knorr, a to zase vyžaduje mnohem vyšší úroveň řízení procesů při údržbě. Proto dnes informujeme naše dodavatele o trendech v obnově vozidel i našich plánech na periodické opravy. Kolik lokomotiv, vozů a jednotek k údržbě přistavíme a kolik peněz vyčleníme, aby se mohli včas připravit a investovat do přípravy zaměstnanců, vybavení provozů i zajištění náhradních dílů. Za to ovšem budeme chtít stále vyšší kvalitu práce a dodržování termínů. Dvě složky, se kterými dnes opravdu nejsme spokojeni, a dnes to našim partnerům otevřeně říkáme, protože tyto nedostatky velmi citlivě vnímají také naši klienti v podobě krajů i samotných cestujících,“ doplňuje Michal Kraus.

České dráhy v současnosti provozují 3 830 lokomotiv, elektrických a motorových jednotek a vozů ve více než 160 různých typech s průměrným stářím 34 let od prvního uvedení do provozu. Během let 2023 až 2026 projde více než 2 000 z nich plánovanou periodickou údržbou vyššího stupně. Národní dopravce pro tento účel očekává výdaje ve výši zhruba 14 miliard Kč.

Zároveň bude pokračovat dynamická modernizace a rozsáhlá unifikace vozidlového parku Českých drah. Během příštích 15 let by se měl snížit počet provozovaných typů lokomotiv, jednotek a vozů na polovinu a průměrný věk klesnout zhruba na 18 let.

foto Kukin

redakce
Author: redakce

Jsme lidi co jsou posedlí Rakouskem a Německem a chtějí o něm psát a prezentovat ho ve velkém