ČD jednaly s dodavateli a opravci vlaků, plánují velké investice do oprav vozidel i zázemí pro jejich údržbu

Během nadcházejících čtyř let plánují České dráhy provést výrobci předepsané periodické prohlídky a opravy u více než 2 000 železničních kolejových vozidel. Tento plán představuje značnou finanční investici, přičemž celkové náklady na plánované údržby přesáhnou 12 miliard korun.

Bezpečnost provozu vlaků je pro České dráhy klíčovým pilířem. Provádění oprav vozidel probíhá v souladu s evropskými a národními předpisy. Přestože České dráhy mají k dispozici vlastní rozsáhlou opravárenskou servisní základnu, úzce spolupracují i s certifikovanými opravci a výrobci náhradních dílů. To je klíčové pro dosažení standardů kvality a bezpečnosti, které si společnost stanovila. Moderní doba přináší nejen nové výzvy, ale také nové příležitosti. Digitalizace, jako významný prvek strategie opravárenství Českých drah, umožní optimalizovat servisní činnost, zvýšit efektivitu údržby a zlepšit komunikaci s dodavateli. Moderní diagnostické nástroje a software pro správu údržby vozidel poskytnou real-time informace, které umožní rychlou reakci na potřeby vozového parku. „Přechod k digitálnímu prostředí je nezbytný pro dosažení našich cílů v oblasti kvality a efektivity. Digitalizace nám umožní sledovat výkon vozidel v reálném čase, identifikovat potřebné údržby předem a minimalizovat dobu, po kterou jsou vozidla mimo provoz,“ říká Michal Kraus, místopředseda představenstva a náměstek generálního ředitele ČD pro servis.

Dnešní setkání s názvem Den dodavatelů 2023 v sídle Českých drah shromáždilo dodavatele, opravce a výrobce, kteří spolupracují na výrobě, modernizaci a údržbě železničních kolejových vozidel, náhradních dílů a dalších činností v oblasti údržby vlaků. „S našimi partnery hodnotíme aktuální vývoj v oblasti údržby vozidel a prezentujeme jim výhled na nadcházející čtyři roky,“ komentuje Michal Kraus, místopředseda představenstva a náměstek generálního ředitele ČD pro servis. „Ačkoliv je náš servisní tým vysoce kvalifikovaný a naše opravárenská základna prochází kvalitativní změnou – jen v letech 2024 až 2028 postavíme nové haly za více než 6 miliard korun –, jsme stále závislí na spolupráci s našimi dodavateli. V dnešní době vyžaduje údržba vozidel mnohem více než jen tradiční nástroje. Moderní diagnostika a sofistikované technologie se staly nezbytnými a očekáváme, že naši dodavatelé budou schopni splnit tyto nároky,“ dodává Michal Kraus.

V současné době České dráhy provozují 3 410 lokomotiv, jednotek a osobních vozů. Během období 2024 až 2027 projde více než 2 000 z nich plánovanou periodickou údržbou vyššího stupně s očekávanými náklady ve výši 12 miliard Kč.

Pandemie covidu, volatilita cen energií a stále probíhající agrese na Ukrajině, všechny tyto vlivy způsobily nespolehlivost dodavatelského řetězce. Zpožděné dodávky a nesplněné termíny s sebou nesou komplikace v provozu, což má dopad na cestující, kteří očekávají plynulou a spolehlivou službu. „Naším hlavním cílem je zajistit, aby každý cestující byl přepraven včas a s maximálním komfortem. Jsme si plně vědomi toho, že naši cestující od nás požadují záruku kvality a spolehlivosti, a tento závazek nás motivuje k neustálému zlepšování,” uvedl Jiří Ješeta, člen představenstva a náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu.

České dráhy požadují od svých dodavatelů záruky, vysokou kvalitu odvedené práce a plnění termínů. Už od roku 2020 se nicméně dopravce potýká s problémy v plnění lhůt oprav ze strany některých opravců. Při porovnání letošního a loňského roku vzrostla průměrná délka opravné doby hnacích vozidel z 87 na 98 dnů, u osobních vozů se tato doba zvýšila z 35 na 48 dnů. Nepříznivý vývoj je patrný také u garančních závad. Odstavná doba u záručních oprav během prvních devíti měsíců letošního roku meziročně vzrostla o 573 dní. „Kvalitativní stránka těchto oprav se může promítnout do spolehlivosti našich vozidel. Samozřejmě, naším hlavním cílem je minimalizovat dopady těchto problémů směrem k našim cestujícím. Se všemi dodavateli aktivně jednáme a v případech, kdy nám vznikl právní nárok, uplatňujeme smluvní pokuty,” uzavírá dnešní setkání s dodavateli Michal Kraus.

Foto České Dráhy

redakce
Author: redakce

Jsme lidi co jsou posedlí Rakouskem a Německem a chtějí o něm psát a prezentovat ho ve velkém

redakce

Jsme lidi co jsou posedlí Rakouskem a Německem a chtějí o něm psát a prezentovat ho ve velkém

Learn More →

One thought on “ČD jednaly s dodavateli a opravci vlaků, plánují velké investice do oprav vozidel i zázemí pro jejich údržbu

  1. ČD jednaly s dodavateli a opravci vlaků, plánují velké investice do oprav vozidel i zázemí pro jejich údržbu – Press centrum zahraniční a domácí dopravy 28/10/2023 at 10:15

    […] Continue reading ČD jednaly s dodavateli a opravci vlaků, plánují velké investice do oprav vozi… […]

Comments are closed.

%d