• 07/07/2022 06:54

Bratislavská Petržalka se konečně po 30 letech dočká dostavení tramvajové tratě

Stránka navštívena: 1174
0 0
Doba čtení příspěvku:2 Minut, 59 Sekund
seznam zastávek električky v Petržalce po prodloužení
seznam zastávek električky v Petržalce po prodloužení

Tramvajová trať v Petržalce definitivně přechází z fáze přípravy a snů, kudy by jednou mohla vést o čem se dohaduje už více, jak 30 let do fáze realizace. Město Bratislava 4.11.2021 podepsalo smlouvu o dílo s vítězem veřejné soutěže na realizaci tramvajové tratě v Petržalce v úseku Bosákova – Janíkov dvor. Stavbu bude realizovat skupina dodavatelů ze „Sdružení NS MHD PETRŽALKA“ v celkové hodnotě zakázky 74 585 993,96 EUR bez DPH. Na základě výzvy od zhotovitele město předá staveniště nejpozději do 15 dnů od podpisu smlouvy. Už v listopadu tak začne výstavba jednoho z největších dopravních projektů v Bratislavě. Práce začnou současně na více stavebních objektech situovaných podél celé tratě. O podrobnějším harmonogramu prací budeme informovat po předání staveniště zhotoviteli oznámil Matúš Vallo na svém profilu, jako město Bratislava tiskovou zprávou.
Základní harmonogram prací, který je součástí smlouvy, počítá s dokončením potřebných stavebních prací tak, aby tramvaj mohla jezdit do konce roku 2023. Podpisu smlouvy o dílo předcházel náročný proces veřejných zakázek, v němž nebyly vzneseny žádné námitky ze strany neúspěšných uchazečů vůči výsledkům soutěže a ve kterém při kontrole procesu veřejných zakázek zároveň Úřad pro veřejné zakázky nenašel žádné pochybení.
Trasa tramvaje se prodlouží o 3,9 km od současné konečné zastávky Jungmannova po novou konečnou zastávku Janíkov dvor. Nový úsek bude mít celkem 7 zastávek MHD, především poblíž důležitých dopravních uzlů. Cesta tramvají od Janíkova dvora na Šafárikovo náměstí bude trvat 12 minut a ve špičkových hodinách se počítá s tramvajovým spojem v intervalu každé dvě až tři minuty. Nově vybudovaná přepravní kapacita tak umožní přesun až 30 000 cestujících denně v každém směru.
Cílem hlavního města Bratislava není pouze zhotovení nové dopravní stavby, která bude sloužit k přepravě obyvatel, ale také to, aby se tato tramvajová trať stala součástí kvalitního veřejného prostoru v dané lokalitě co dluží svým obyvatelům dlouhá desetiletí, prakticky od svého postavení Petržalky.

Kromě funkčnosti věnujeme velkou pozornost estetické stránce projektu, zejména kvalitní zeleni. Na kolejové trati bude vysazen rozchodník, podobně jako v případě Dúbravsko-Karlovské radiály. Kromě náhradní výsadby bude vysazeno i mnoho nové zeleně, konkrétně 1 512 stromů, hlavně ve stromořadích podél trati a cyklistických či pěších stezkách. Sázet se mají domácí kultivary jako javory, jasany, lípy, duby, topoly, třešně, jeřabiny a hraby, ale i druhy s výraznými květy či barevnými listy, jako např. okrasné třešně, okrasné hrušky, žlutolisté akáty, jírovce nebo červenolisté javory. Přibýt má také 9 925 m2 keřů, 2 637 m2 trvalek, 9 114 m2 lučních porostů a 90 114 m2 trávníků.

Zastávkové ostrůvky budou prostorné, bezbariérové, v některých polohách integrované s autobusovými zastávkami. Přístřešky na zastávkách jsou navrženy s bezúdržbovými vegetačními střechami. V rámci projektu budou vybudovány čtyři nové mostní objekty. Jeden most bude sdružen pro silniční i tramvajovou dopravu na Rusovské silnici, druhý most bude výlučně pro tramvajovou dopravu přes Chorvatské rameno, třetí most výlučně pro silniční dopravu na Kutlíkově ulici a čtvrtý most bude určen pro chodce a cyklisty přes Chorvatské rameno. Kromě těchto novostaveb dojde k úpravám stávajícího mostu na Panonské silnici u konce trati tak, aby přímo na něm mohly zastavovat autobusy MHD a cestující mohli přestupovat na tramvajovou zastávku umístěnou pod tímto mostem. Součástí stavby je i vybudování křižovatek s příčnými komunikacemi, přeložky technické infrastruktury a konstrukcí, a to zejména proložky inženýrských sítí a také úprava koryta Chorvatského ramene.

K této nové stavbě se nepřímo pojí také výběrové řízení na další nové bezbariérové tramvajové, které dopravní podnik už vypsal.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %