Letecký snímek sandmagazinu Boliden Garpenberg, foto Boliden

Letecký snímek sandmagazinu Boliden Garpenberg, foto Boliden

Boliden se rozhodl investovat do nového tankovny v Rönnskär. Investice v celkové výši 4,8 miliardy SEK znamená, že výroba měděných katod i drahých kovů se postupně rozroste na plnou kapacitu během druhé poloviny roku 2026. Souběžně s tím jsou dnes prezentovány další investice, včetně prodloužení životnosti provozů v rámci Boliden Area, stejně jako aktualizované investiční pokyny pro rok 2024.

Reklamy

„Všechny naše velké investiční projekty jdou podle plánu a nyní se blíží k uvedení do provozu, což je velmi potěšující. Díky nim jsou Aitik i Odda připraveny na budoucnost v dohledné budoucnosti. Dává nám to také příležitost dívat se dopředu a nyní představujeme několik rozhodnutí, která vytvářejí odpovídající situaci pro Rönnskär a oblast Boliden. Kromě toho oznámila technický průlom, který má potenciál stát se novým a významným zdrojem příjmů pro naše hutě,“ říká Mikael Staffas, prezident a generální ředitel.

Nový tankovna v Rönnskär

Boliden se rozhodl investovat 4,8 miliardy SEK (10,718 miliardy Českých korun) do nového tankovny v Rönnskär. Závod znamená, že výroba měděných katod a drahých kovů se postupně zvýší na plnou kapacitu během druhé poloviny roku 2026. Investice, která bude částečně financována případným vyplacením pojistného v maximální výši 3,4 miliardy SEK (7,592 miliardy Českých korun) , začne v roce 2024. Elektrárna bude mít kapacitu 230 kt, což je v souladu s předchozí kapacitou a je uděleno na základě stávajícího ekologického povolení.

Prodloužená životnost oblasti Boliden

V oblasti Boliden budou provedeny investice do odvodňovacích a pastových zařízení za účelem využití hlušiny jako zásypového materiálu v dolech Kankberg, Renström a Maurliden. To umožňuje prodloužit výrobu v oblasti Boliden zhruba o deset let do konce třicátých let. Celková investice činí 2,5 miliardy SEK (5,582 miliardy Českých korun), z čehož většina bude realizována v letech 2024 až 2026. Testy nové technologie prokázaly výrazně zlepšené ekologické chování. Žádost o povolení plánuje Boliden podat v nejbližší době.

Aktualizace probíhajících projektů

Probíhající investiční projekty společnosti Boliden v Aitiku, oblasti Boliden a Odda se řídí dříve oznámenými harmonogramy. Projekty v Aitiku a v oblasti Boliden rovněž probíhají v rámci dříve komunikované investiční úrovně. Projekt expanze v Oddě trpěl zvýšenými náklady, zejména v důsledku podceněné složitosti integrace mezi novým a stávajícím zařízením a také nákladů souvisejících se zpožděním dodávek některých klíčových komponent. To znamená zvýšené náklady v celkové výši 100 milionů EUR, z nichž přibližně polovina byla účtována v roce 2023, a že celková investiční částka na rozšíření bude 950 milionů EUR.

Aktualizované investiční pokyny pro rok 2024

Očekává se, že investice společnosti Boliden v roce 2024 budou činit 15,5 miliardy SEK (34,611 miliardy Českých korun), což je o 1,5 miliardy SEK (3,4611 miliardy českých korun) více, než bylo dříve společnost sdělila. Z nárůstu přibližně 1 miliarda SEK (2,233 miliardy Českých korun) souvisí s novou investicí v Rönnskär a zbývajících 500 milionů SEK  (1,116 miliardy Českých korun) připadá na společnost Odda. Dnes rozhodnutá investice v oblasti Boliden bude činit přibližně 500 milionů SEK ‘1,116 miliardy Českých korun) v roce 2024 a byla zahrnuta do dříve oznámených plánů.

Doplňkový cementový materiál s nízkou klimatickou stopou

Boliden učinil významný technický průlom, kde lze strusku ze stávající výroby kovů v hutích přeměnit na doplňkový cementový materiál. V porovnání s tradiční výrobou cementu tato nová technologie znamená, že dopad výroby cementu na klima lze snížit přibližně o 95 procent. Technologie také znamená, že lze extrahovat další kov. Počáteční projekt potvrdil výkonnost produktu a výroby, která byla rovněž ověřena zavedenými společnostmi v cementářském průmyslu. Byly podány patentové přihlášky a byla zahájena předběžná studie týkající se komercializace tohoto produktu. Kromě toho je nyní zahájena předběžná studie výrobního zařízení s kapacitou 250 000 tun ročně, která by měla být dokončena během prvního čtvrtletí roku 2025.

Zahájení výroby nízkouhlíkového niklu

Výroba niklu společnosti Boliden ve Finsku z dolu Kevitsa na severu přes hut v Harjavaltě má z mezinárodního hlediska velmi vysokou klimatickou výkonnost. Na základě dodávek společnosti Boliden mohou niklové rafinérie vyrábět nikl s méně než 5 kg CO 2 e/kg niklu. To je ve srovnání s celosvětovým průměrem 34 kg CO 2 e/kg niklu. S cílem podporovat odpovědné dodávky niklu, mimo jiné do rostoucího průmyslu baterií, proto dnes Boliden uvádí na trh produkt Low-Carbon Nickel.

redakce
Author: redakce

Jsme lidi co jsou posedlí Rakouskem a Německem a chtějí o něm psát a prezentovat ho ve velkém

Discover more from Transport Minutes

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading