Transdev vyhrál soutěž ve Švédsku

Foto: Göran Billesson, Östgötatrafiken

Společnost Transdev Sverige AB vyhrála výběrové řízení na železniční trati Östgötapendeln v regionu Östergötland.

Reklamy

Po obvyklé lhůtě pro podání námitek v délce deseti dnů od vyhlášení rozhodnutí o přidělení může Östgötatrafiken smlouvu podepsat nejdříve 9. února 2024. Doba trvání smlouvy je osm let s možností prodloužení o další čtyři roky, která začíná 1. června 2025. Výběrové řízení zahrnuje řízení provozu, operativní plánování dopravy, údržbu vozidel, náhradní dopravu a obsluhu vlaků a také proaktivní účast na dlouhodobém a strategickém rozvoji Östgötapendeln. Östgötapendeln v současné době provozuje společnost VR Sverige AB.

redakce
Author: redakce

Jsme lidi co jsou posedlí Rakouskem a Německem a chtějí o něm psát a prezentovat ho ve velkém