Systém ETCS dohlíží na provoz vlaků také v úseku Přerov – Česká Třebová

Evropský zabezpečovací systém ETCS se rozšířil na dalších více než sto kilometrů železniční sítě v Česku. Správa železnic dnes slavnostně ukončila jeho instalaci mezi Přerovem a Českou Třebovou. Stavba začala v roce 2018, její celkové náklady dosáhly téměř 426 milionů korun.

Celková délka části třetího koridoru vybavené ETCS činí 108 km. Stavbaři provedli úpravy stávajících staničních a traťových zabezpečovacích zařízení tak, aby byl zajištěn přenos potřebných informací do dvou nově vybudovaných radioblokových centrál RBC. V kolejišti pak přibylo celkem 1254 eurobalíz, které slouží ke komunikaci mezi traťovou a palubní (vlakovou) částí ETCS. Na centrálním dispečerském pracovišti v Přerově pak byly provedeny nezbytné úpravy a doplnění sdělovacího a zabezpečovacího zařízení.

Tato investiční akce vychází z Evropského prováděcího plánu a Národního implementačního plánu ERTMS/ETCS. Zhotovitelem prací byla společnost AŽD.

Projekt s názvem ETCS Přerov – Česká Třebová je spolufinancovaný Evropskou unií z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF). Celkové investiční náklady stavby dosáhly 425 706 492 Kč bez DPH. Míra podpory EU je 85 % ze způsobilých nákladů, maximální výše dotace činí 11 889 222 eur, tedy přibližně 300 milionů korun. Financování z národních zdrojů zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury.

TZ, Foto Správa Železnic

redakce
Author: redakce

Jsme lidi co jsou posedlí Rakouskem a Německem a chtějí o něm psát a prezentovat ho ve velkém

redakce

Jsme lidi co jsou posedlí Rakouskem a Německem a chtějí o něm psát a prezentovat ho ve velkém

Learn More →

One thought on “Systém ETCS dohlíží na provoz vlaků také v úseku Přerov – Česká Třebová

  1. Systém ETCS dohlíží na provoz vlaků také v úseku Přerov – Česká Třebová – Press centrum zahraniční a domácí dopravy 11/11/2023 at 09:15

    […] Systém ETCS dohlíží na provoz vlaků také v úseku Přerov – Česká Třebová se nejdříve objevil na Transport […]

Comments are closed.

%d