Foto protext

Foto protext

STILL ČR: Dokud se nic nestane, je všechno v pořádku. Tímto heslem se řídí řada firem bez ohledu na to, zda jde o logistiku, výrobu, či jiné provozy. Pak ale nastane problém – nehoda, úraz nebo smrt. Zastavení provozu, vyšetřování, komplikace. Ročně v České republice dojde v intralogistice až k patnácti smrtelným úrazům. Stále rostoucí tlak na efektivitu, produktivitu a rychlost pak logicky vede k vyšší chybovosti a nehodovosti. Běžný úraz na pracovišti může jen na přímých nákladech představovat v průměru 30 tisíc korun denně. Technika se v rámci bezpečnosti neustále zdokonaluje, prakticky za všemi nehodami ale stojí lidé. A třeba takové úmrtí ve firmě představuje nejen nemalé finanční náklady, ale i výrazný dopad na renomé podniku. Klíčová je samozřejmě i neméně důležitá bezpečnost samotných zaměstnanců a ochrana a péče o jejich zdraví. Investice do bezpečného provozu se tedy rozhodně vyplatí, připomíná vyhledávaný proradce pro bezpečnost z firmy STILL ČR Jan Mikeš.

Reklamy

V čem firmy ohledně bezpečnosti nejčastěji chybují?

Nejčastěji chybujícím prvkem je člověk. Můžete mít sebelepší techniku, ale když ji někdo nepoužívá, jak má, nedodržuje pravidla a postupy, zvyšuje se riziko nehody. Dalším výrazným problémem je komunikace. Pokud na pracovišti zavedete nějaká opatření, ale zaměstnancům je pořádně nevysvětlíte, lidé je nebudou příliš respektovat. Bezpečnost není obtěžování. Je nutné lidem objasnit, že je to pro jejich dobro. Pokud třeba nějaký pracovník nedodržuje nastavená pravidla, je potřeba mu je trpělivě vysvětlit. Nekritizovat, protože to k pozitivním výsledkům nevede. Trestat je snadné, ale pozitivní motivace je mnohem účinnější.

Co je tedy pro bezpečnost zásadní?

Především prevence. Je to levnější a efektivnější než řešit následky nehod. Vhodným nástrojem jsou bezpečnostní audity a analýzy. Bohužel až 80 procent z nich končí v šuplíku. Důvodem jsou často náklady, které se firmám nechce vydávat. Kolik ale stojí zmařený lidský život? Když pomineme, že jeho hodnotu ani nelze vyčíslit, chcete mít kvůli nehodě na pracovišti vyšetřující orgány nebo si zadělat na problémy s plněním pojišťovny? Statistiky navíc ukazují, že smrtelných úrazů bohužel přibývá. Náklady na bezpečnost jsou rozhodně nižší než následné škody. Zásadní je bezpečnost nepodceňovat. Někdy si lidé třeba ani neuvědomují, že mají v provozu nebezpečné místo. Typicky jde o křižovatky nebo provoz, kde dokonce hrozí výbuch, například lakovny. Setkal jsem se i s tím, že v nabíjárnách měli baterie do vozíků uskladněné na dřevěných paletách. Nebo nedbale uchovávané chemikálie, kolem kterých jezdily vozíky a vidlemi mohly snadno protrhnout jejich obaly.

Foto protext

Co konkrétně může pomoct?

Vedle zmíněných analýz je to rozhodně automatizace. Čím více procesů zautomatizujete, tím méně jich závisí na člověku a tím nižší je nehodovost. Automatizace dokáže snížit nehodovost až o 50 procent. Pak je samozřejmě důležitá technika. Nejde jen o její pořízení, ale především o správný výběr, propojení s dalšími bezpečnostními prvky a de facto celkovou bezpečností celého areálu i prostoru kolem.

Jak to myslíte „bezpečnost kolem“?

Bezpečnostní pracovníci většinou řeší bezpečnost uvnitř areálu. Podle našeho názoru to však nestačí. Zaměstnanci jezdí do práce autem, musí tedy někudy přijet, někde zaparkovat. K nehodě může dojít již třeba na parkovišti. Někde manipulační technika vyjíždí mimo vnitřní provozy, může se srazit s jinými vozidly či technikou. Pokud si u nás zákazník objedná bezpečnostní analýzu, všechny tyto eventuality do ní začleníme a dostane od nás skutečně kompletní a komplexní bezpečnostní scan včetně doporučení opatření, systému i techniky.

Jak takový scan probíhá?

Naším cílem je pomoci zákazníkovi otevřít oči a nahlédnout na situace, jejichž rizikovost v denním provozu nedocení. Bezpečnostní řešení jsme schopni připravit jak pro stávající, tak třeba i nově plánované provozy. Základem je pochopení toho, co a jak klient potřebuje, jak fungují logistické toky, ale i pohyb lidí, jejich pracovní návyky apod. Na začátku prezentujeme naše produkty, ať už jde o pasivní, či aktivní bezpečnost, kamery, zrcadla a mnohé další. Při návštěvě zákazníka pak využíváme demo kit, pomocí kterého mu předvedeme všechno v praxi. Jak už jsem říkal, náš bezpečnostní scan je komplexní. To znamená, že řešíme i takové věci, jako kdy a kde se shromažďuje nejvíce lidí (typicky třeba kantýna) a kde tudíž hrozí zvýšené riziko nějaké nehody. Zahrnujeme do toho například i vypracování provozního řádu v okolí hal, na parkovištích apod. V rámci analýzy popíšeme problémy a navrhneme řešení, včetně optimální techniky. Neznamená to ovšem, že se musí vždy jednat o nejmodernější (a tudíž nejdražší) techniku. Někdy se vyplatí kamery s umělou inteligencí, jindy postačí obyčejné zrcadlo. Zohledňujeme také zákazníkovy možnosti. Ne vždy je například reálné implementovat všechna opatření najednou. Navrhneme tedy harmonogram zavádění, aby to nebrzdilo provoz. To samé platí o financování. Pokud zákazník nechce nebo nemůže investovat do bezpečnosti najednou, lze to řešit splátkami.

Lze optimalizovat také stávající provozy?

Jednoznačně. Vedle například zautomatizování některých procesů jde i o výměnu techniky nebo úpravu bezpečnostních opatření. Hodně záleží na tom, k jakým kolizím třeba došlo nebo docházelo. Nejčastěji se stává, že řidič s vozíkem nabourá do regálu. Správně to musí nahlásit a technik následně regál, zboží i vozík prověří. Řidiči ale hrozí pokuty a sankce, může se tedy snažit nehodu ututlat. Stroj ovšem lze vybavit nárazovými čidly, která sama zaznamenají, zda a kdy k něčemu takovému došlo a kdo zrovna řídil, nebo systémem, který zabrání dalšímu používání vozíku, pokud nebyl před jízdou správně zkontrolován. Je potřeba poznamenat, že pokud k nějaké nehodě dojde, odpovědnost nenese jen řidič, ale i jeho nadřízený. A to i v případě, že na místě nehody vůbec nebyl.

Další situací je střet vozíku s člověkem. V těchto případech bývá pochopitelně dopad na zdraví či životy častější. Tyto situace nezřídka končí smrtí. Na vině přitom často bývá obyčejná nepozornost. Lidé nosí chytré hodinky, používají mobily… zkrátka každou chvíli je něco vyrušuje. „Obyčejné“ bezpečnostní prvky jako například čáry na zemi pak už ne vždy fungují. Mimo jiné i z toho důvodu, že si na ně pracovníci po čase zvyknou a už je nevnímají. Stále více se proto začínají používat projekční prvky. Tedy projektor, který promítá na zem zákaz vstupu, přechod pro chodce a mnohé další. Tím se odbourá provozní slepota a tyto prvky také není možné ničím omylem zakrýt, nemusejí se časem obnovovat. Velmi účinné je rovněž zapojení umělé inteligence. Chytré kamery můžeme nastavit tak, že reagují na člověka a v určitých předem definovaných případech vozík samy zastaví. Jde ale i o prevenci, takže kamera třeba nepustí člověka do práce, pokud není ustrojen, jak má, když mu například chybí ochranná přilba apod. Dříve se jako prevence kolizí hodně používaly chytré náramky. U těch je to ale složitější, musí se kontrolovat jejich nošení a používání, takže trend směřuje k jejich opouštění a nahrazování právě kamerami s AI.

Představuje ještě dnes problém alkohol na pracovišti?

Ten je bohužel stále nešvarem. Nejde jen o jeho konzumaci na pracovišti. Problémy často působí také zbytkový alkohol v kombinaci s únavou. Proto dokážeme naše výrobky dovybavit třeba alkoholtesterem, který vám nedovolí nastartovat, když v sobě alkohol – byť třeba zbytkový – máte.

Jak často by se měla bezpečnostní pravidla prověřovat?

Bezpečnostní opatření musí vždy reagovat na nejrůznější změny v provozu, protože dnes více než jindy vše souvisí se vším – optimalizace procesů, nové regály, více zboží nebo pracovníků, příkladů je bezpočet. Pokud se bezpečnostní systémy a opatření neupraví, může dojít k vážným nehodám a problémům. Vždy je tedy lepší se raději zeptat, a když už firma nemá vlastního bezpečnostního pracovníka, tak se s někým poradit. Společnost STILL má na pomoc při zlepšení bezpečnosti ve skladech zaměstnance s dlouhodobými zkušenostmi z jejich provozu, je schopná poskytnout komplexní řešení včetně techniky, a hlavně doporučit řešení problému dříve, než nastane. Pokud bych to měl shrnout, STILL se postará o plánování a implementaci všech zákonných bezpečnostních kontrol pro vozíky, přídavná zařízení, nabíječky, baterie a regály. Mimo to nabízíme řadu inovativních bezpečnostních technologií včetně vizuálních výstražných systémů, laserem podporované pomůcky pro navigaci a kamerové systémy, které jsme zařadili do zajímavých bezpečnostních balíčků, jež jsou vám k dispozici. Bezpečnostní řešení STILL pomáhají omezovat vznik škod na zboží a infrastruktuře ve vašem skladu a předcházejí tak výdajům, především ale chrání zdraví a životy zaměstnanců.

redakce
Author: redakce

Jsme lidi co jsou posedlí Rakouskem a Německem a chtějí o něm psát a prezentovat ho ve velkém

Discover more from Transport Minutes

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading