Podmínky pro vstup do Rakouska a cestě do Česka z Rakouska

Aktuálně: Příjezd bez 3-G

Pro vstup do Rakouska již není v současnosti doklad dle 3-G vyžadován. To platí pro příjezd ze všech zemí.

Reklamy

Pre-Travel-Clearance:

V současné době není pro vstup do Rakouska vyžadována žádná vstupní registrace. Vstup je možný ze všech zemí bez omezení.

Od 1.6.2022 došlo k omezení povinnosti nosit respirátor typu FFP2. V celém Rakousku platí povinnost nosit respirátor typu FFP2 pouze ve zdravotnických zařízeních, pečovatelských domech a domech pro seniory, ve Vídni navíc též  v lékárnách a v hromadných dopravních prostředcích.

Povinnost nosit respirátor typu FFP2 se nevztahuje na děti do dovršení věku 6 let. U dětí od 6 do 14 let postačí rouška.

POSTUP PŘI NÁKAZE COVIDEM

Pokud jste v Rakousku a obáváte se, že vykazujete příznaky nákazy Covid-19, kontaktujte  rakouskou zdravotní linku 1450.

V případě, že je osobě nařízena rakouskými úřady karanténa, musí se řídit pokyny místně příslušného úřadu (Gesundheitsamt). Karanténu lze ukončit v souladu s pokyny místně příslušného úřadu (Gesundheitsamt),


TRANZIT

Od pondělí 16.5.2022 zrušilo Rakousko pro cestovatele ze všech států světa povinnost prokazovat bezinfekčnost při vstupu (překročení hranice) do země, tedy odpadá povinnost 3G.