Airbus nadále očekává, že trh komerčních letadel se v letech 2023 až 2025 obnoví na úroveň před vypuknutím pandemie  COVID-19, vedenou segmentem jedné uličky.
A320 Family: Airbus potvrzuje průměrnou A320 Family míru produkce 45 letadel měsíčně v 4Q  roku 2021 a vyzývá dodavatele, aby se připravili na budoucnost tím, že si zajistí pevnou sazbu 64 Q2 2023. Airbus také žádá dodavatele, kteří umožní scénář výroby 70 letadel do roku 2024. Dlouhodoběji, Airbus prověřuje možnosti větší výroby a to až 75 do roku 2025.
A220 Family: Aktuálně zhruba 5 letadel měsíčně od Mirabel a Mobile, sazba potvrzuje, že počátkem roku 2022 stoupne zhruba na 6 letadel. Airbus také počítá s měsíční mírou výroby 14 do poloviny roku 2024.
A350 Family: V současné době průměrnou výrobní sazbou 5 měsíčně se očekává, že do podzimu 2022 zvýší na 6 letadel měsíčně.
A330 Family: Výroba zůstává v průměrné měsíční produkci 2 letadla měsíčně.
Celkovým cílem je být největším výrobcem letadel na světě v jednouličkových úzkotrupých letadlech a širokotrupých letadlech do roku 2025.
Admin
Author: Admin

Discover more from Transport Minutes

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading