Emirates odbavila v průměru 2,7 milionů zavazadel měsíčně

Foto Emirates

Společnost Emirates zažila zatím nejrušnější zimu co do počtu odbavených zavazadel za poslední tři roky. Statistiky za zimní období od září 2023 do ledna 2024 navíc ukazují, že při odbavení zavazadel, kterých Emirates měsíčně v průměru odbaví 2,7 milionů z Dubaje do 140 světových destinací, si společnost udržuje 99,9% úspěšnost.

Reklamy

Znamená to, že 99,9 % všech zavazadel přilétajících z Dubaje nebo s přestupem v Dubaji dorazí ke svému majiteli včas a do správné destinace. Při své cestě se zavazadlo zákazníka setkává s mnoha členy týmu společnosti; z přepravního vozíku přes odbavovacího pracovníka, zavazadlový pás až po „Boss Room”, kde jsou zavazadla skenována pomocí špičkových bezpečnostních technologií, poté jsou naložena do kontejnerů dnata a na pojízdné vozíky určené pro letadla společnosti Emirates a následně putují přes celý svět do nové destinace.

Ve vzácných případech zpoždění zavazadel může hrát roli několik příčin. Někdy je na vině omylem utržená informační visačka na zavazadle či pád zavazadla z pásu při jeho rychlém pohybu v podzemí. To je však zachyceno na kameře a může tak dojít k okamžité nápravě. Zpožděný přestupní let zase může také znemožnit včasný přesun zavazadla. V takovém případě je zavazadlo zákazníka okamžitě naloženo na další let. To se provádí automaticky kombinací několika složitých systémů: Baggage Handling System od dubajského letiště, Baggage Reconciliation System od společnosti dnata a Emirates Bag Connect – produkt společnosti Emirates, který nabízí komplexní přehled o cestě zavazadla s možností včasného sledování stavu zavazadla. Tento přehled je dostupný v aplikaci a na webových stránkách společnosti Emirates.

Foto Emirateso

Celkově je u společnosti Emirates míra případů nesprávné manipulace se zavazadly definované jako zpoždění, ztráta nebo špatné umístění zavazadla v dubajském uzlu velmi nízká, a to 1,3 z 1000 – téměř 30krát nižší než u některých jiných poskytovatelů. Ze zavazadel, která jsou zpožděna i v celosvětovém měřítku, se 91 % shledá se svými majiteli do 72 hodin. Tato míra je celosvětově významná i proto, že společnost Emirates zajišťuje především mezinárodní zavazadla a mezinárodní transferová zavazadla, která se často vydávají na dlouhé a složité cesty a vyžadují vyšší míru pozornosti než vnitrostátní cesty.

Společnost Emirates připisuje svou špičkovou manipulaci se zavazadly robustním a technologicky vyspělým postupům, včetně mnohamilionové investice do softwaru, který společnost přizpůsobila specifickým potřebám a který poskytuje plný přehled o celých cestách. Závazek Emirates k inovacím a špičkové kvalitě zajišťuje, že všechny systémy a operace byly v posledních dvou desetiletích důsledně vylepšovány špičkovým týmem. Ten je také pravidelně proškolován podle nejvyšších standardů jak v Dubaji, tak po celém světě, přičemž pracovníci pozemního odbavení a další provozní zaměstnanci se účastní virtuálních i manuálních školení o systémech, procesech, standardech a osvědčených postupech, stejně jako seznamování s novými produkty a službami.

Bezproblémová spolupráce mezi společnostmi Emirates létající z Dubaje do 140 destinací a dnata, technologií Siemens a dubajským letištěm tak zajišťuje, že zákazníci společnosti Emirates a jejich zavazadla „létají lépe”.

redakce
Author: redakce

Jsme lidi co jsou posedlí Rakouskem a Německem a chtějí o něm psát a prezentovat ho ve velkém