1 thought on “Deutsche Bahn ruší druhé kolo kolektivního vyjednávání s GDL po oznámení varovné stávky

Comments are closed.

Discover more from Transport Minutes

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading