Další modré zóny zkomplikují nejenom Brňanům život

12 nových oblastí od června postihne rezidentní parkování na které doplácí hlavně podnikatelé i místní lidé, i když nejvíce dělá problémy zdravotně postiženým, kteří mají problémy zaparkovat. I přes sliby při volbách ODS, že zruší rezidentní parkování, dělají vše v opačném duchu. Někteří z Brňanů již svůj postoj začali vyjadřovat tím, že můžeme stále častější potkávat auta se zakrytými  SPZ. Tyto případy ovšem musí řešit policie, neboť tímto chováním se dotyčné osoby dopustili přestupku (jejich vozidlo je bráno jako zcela neoznačené SPZ). Tímto bojkotem nejen, že musí navíc zaplatit pokutu policii, ale i městu, které si ze svých občanů udělalo pokladničku na vedlejší příjem financí do svého rozpočtu.

V místech, kde došlo k zavedení modrých zón, dochází nejen k přesunu aut za tyto zóny, ale také k dlouhodobému vylidňování oblastí postižených rezidentním parkováním. Tento odliv se netýká pouze osob, které chtějí v těchto zónách žít, ale také podnikatelů, kterým město nastavilo nůž na krk a prakticky je nutí odejít mimo modré zóny. Tento trend lze očekávat také v nově zaváděných lokalitách. Je dosti reálné, že možnosti poskytovaných služeb na území Žabovřesk a Králova pole se rapidně sníží. Radnice obou zmíněných městských částí si nechali od magistrátu a Brno-středu vymýt mozky a zarytě papouškují co jim bylo nakázáno, nehledě na přání a budoucí pohodu a blaho občanů.

Záchytná parkoviště

Při zavádění celého represivního jednání proti řidičům aut se úmyslně cílilo tak, aby ubylo aut ve městě, ale současně s tím se přesunuli do MHD. Ta je však už teď z většiny času nedostatečně kapacitní a spoje již nejde více posílit. Jedno záchytné parkoviště a 4 parkovací domy. To je vše na město s 400 000 obyvateli. Vše ostatní zůstalo u slibů a krásných obrázků na propagačních letáčcích. Ve svém důsledku, tak stále více mladých lidí odchází z Brna do satelitů, které tak bujaře rostou a těží z toho, co se děje v Brně. Dle některých starostů obcí, kam přicházejí mladí, jsou tím přímo nadšeni. Jsou až překvapeni, jak mohou být představitele města Brna hloupí a naivní a nevidí, co jejich jednání způsobuje a přinese Brnu do budoucna.

Výsledek bude ten, že když se zavedou všechny květinky rezidentního parkování postaveného na zákonu výhradně určeného pro Prahu, nejen že budou obyvatelé platit za to, co již nyní platit musí, ale město jim dovolí platit navíc další položku v seznamu výdajů. Radní Petr Kratochvíl i primátorka města Brna s kritiky tohoto systému v Brně nechtějí komunikovat a raději rázně takové obyvatele města zablokují na sociálních sítích nebo je alespoň slovně napadají. Také městská policie Brno napomáhá v tomto šikanování a okrádání občanů v čele se svým ředitelem, který pro nespisovné a často velmi silně citově zabarvené slovo nechodí daleko. I díky tomu se na autech městské policie začali objevovat letáčky se vzkazy od obyvatel Brna s doporučením, aby sám ředitel městské policie rezignoval a přestal napomáhat městu s tímto nesmyslem. Někteří z magistrátních úředníků taktéž dostali na svá auta ne příliš lichotivý vzkaz:
“Parkuješ jako p**a a pracuješ pro zločince, kteří nás okrádají, vystěhuj se ! ! !”

Kdo jsou ti, co toto schvalují?

Ti, kteří schvalují a podporují rezidentní parkování, které je stavěno od střechy, místo od základů, jsou ve většině lidi, kteří auto nemají nebo dokonce řidičský průkaz nevlastní. Většina lidí si od modrých zón slibují nemožné a mají o nich zcela zkreslené představy. Reálně se ale stávají oni sami prvními, kdo na “šmoulí” zóny doplácí. Některé společnosti díky rezidentnímu parkování odmítají jezdit do těchto oblastí a v případě poruchy, havárie nebo zámečnických služeb se tyto výjezdy razantně prodražují právě o parkování, které je placené. “Z města Brna se postupně stává nepřátelské město pro své obyvatele, které by tu mělo být pro lidi, ovšem dělá pravý opak,” podotýká pan Jiří na Facebookovém profilu BRNOmycity.

Admin
Author: Admin