Bývalé nádraží nahradí nová moderní čtvrť krátkých vzdáleností

Vídeňská radnice a rakouský dopravce ÖBB dokončily plány nové moderní čtvrti, která má do roku 2035 vzniknout na místě bývalého severozápadního nádraží Nordwestbahnhof. Cílem projektu je v docházkové vzdálenosti skloubit dostupné bydlení, pracovní příležitosti, občanskou vybavenost a ekologicky udržitelná řešení. Nový domov zde najde na 16 000 lidí, pracovní místo dalších skoro 5 000.

Nádraží v severozápadní části města Nordwestbahnhof bylo v době monarchie důležitým logistickým bodem. Časy se ale změnily a město areál přechodně využívá už jen jako nákladové nádraží. Letos v září představila vídeňská radnice společně s národním železničním dopravcem ÖBB konkrétní plány na přeměnu této poslední velké rozvojové oblasti uvnitř města o rozloze 44 hektarů na nový obytný prostor. Nová čtvrť propojí 20. městský obvod Brigittenau, který dosud rozštěpovalo právě staré nádraží, v jeden celek. S výstavbou město začne v roce 2026, noví rezidenti tu budou žít v roce 2035.

Cílem je vytvořit ekologicky udržitelnou čtvrť pro různé příjmové skupiny se vším, co lidé k životu potřebují. Autoři projektu počítají s vytvořením dostupného bydlení i nových pracovních míst, velkorysými zelenými plochami, kvalitní infrastrukturou, vzdělávacími institucemi i prostorem pro volnočasové aktivity. Multifunkční čtvrť tak odpovídá vídeňské strategii zaměřené na budování lokálních center krátkých vzdáleností. Nové bydlení zde najde přibližně 16 000 lidí, k dispozici bude na 6 500 bytů a až 60 % z nich bude spadat do kategorie městem podporovaného bydlení. Okolo 4 700 lidí bude moci přímo ve čtvrti také pracovat.

Urbanisté zde sází na výstavbu směrem vzhůru, díky čemuž vznikne prostor pro 10 hektarové „zelené centrum“. Park s velkorysou promenádou a také „srdce“ plánované čtvrti bude organicky navazovat na stávající zeleň v blízké čtvrti Nordbahnviertel, spolu budou na ploše 20 hektarů tvořit zelený koridor sahající až k Dunaji. „Ústřední roli hraje samozřejmě také voda. Speciálně vytvořené vodní plochy uvnitř parku významně přispívají ke zlepšení mikroklimatu. V lokálním hospodaření s dešťovou vodou bude zelený střed klíčovým elementem,“ doplňuje vídeňská radní pro územní plánování Ulli Sima.

Dalším důležitým principem udržitelné výstavby je zachování původních staveb a budov tam, kde je to možné. „Sloučením nákladových nádraží a modernizací železničního provozu můžeme oživit bývalé železniční oblasti a vytvořit prostor pro nové městské čtvrti s vysokou kvalitou života,“ vysvětluje Silvia Angelo, členka představenstva ÖBB-Infrastruktur AG. Město tak do plánů začlenilo dvě stávající cihlové haly i železniční mosty. Historii oblasti bude připomínat i bývalá příjezdová trať Nordwestbahn, která se po vzoru High Line v New Yorku promění v nadzemní park pro pěší a cyklisty.

Důležitou roli hraje i klimaticky šetrná mobilita a pospolitost, tedy dobré dopravní spojení veřejnými prostředky, husté pěší propojení čtvrti s okolím a docházková vzdálenost ke klíčovým veřejným službám. Město tak již počítá se zavedením nové tramvajové linky, která doplní stávající síť veřejné dopravy. Výrazné omezení se naopak bude týkat průjezdu motorových vozidel s výjimkou záchranné služby a dočasných vjezdů dodávek. Autem se rezidenti do čtvrti dostanou pouze přes slepé ulice, parkovat budou moci v podzemních parkovištích. Čtvrť přitom bude podporovat udržitelnou autodopravu, tedy možnosti sdílení a elektrické dobíjecí stanice. Blízko budou mít děti a školáci i do plánovaných vzdělávacích institucí. Již v roce 2028 se bude v novém vzdělávacím kampusu učit až 1 600 dětí. Pro okolí zde navíc vznikne další veřejný prostor plný zeleně, protože areál bude přístupný i mimo dobu školního vyučování.

redakce
Author: redakce

Jsme lidi co jsou posedlí Rakouskem a Německem a chtějí o něm psát a prezentovat ho ve velkém

redakce

Jsme lidi co jsou posedlí Rakouskem a Německem a chtějí o něm psát a prezentovat ho ve velkém

Learn More →

One thought on “Bývalé nádraží nahradí nová moderní čtvrť krátkých vzdáleností

  1. Bývalé nádraží nahradí nová moderní čtvrť krátkých vzdáleností – Press centrum zahraniční a domácí dopravy 05/10/2023 at 10:15

    […] Continue reading Bývalé nádraží nahradí nová moderní čtvrť krátkých vzdáleností at Tra… […]

Comments are closed.

%d